Don't Go Knocking On My Door

R&B
MrWind
3607
Don't Go Knocking On My Door

Lời bài hát

Don't go knock on my door
Don't go knock on my door

Time is up
No more cheat n' lie
No more tears to dry
You and I, we're like so "bye-bye"
Finally
I am over you
Totally unblue
And I can hear myself saying
I am better off without you
Stronger than ever and I
I'm tellin' you now

[CHORUS:]
Don't go knockin' on my door
Gotta stay away for sure
You say you miss me like crazy now
But I ain't buyin' that
You better get off my back
Don't go knockin' on my door

I can see
It's no mystery
It's so clear to me
What we had is all history
It's OK
I can sleep at night
It will be alright
I can hear myself saying
I am better off without you Stronger than ever and I
I'm tellin' you now

[Repeat CHORUS]

Don't go knockin' on my door
Don't go knockin' on my door
Don't go knockin' on my door
Do what you want
As long as you don't come back
Don't go knockin' on my door
Gotta stay away for sure
And now I ain't buyin' that
You better get off my back

[Repeat CHORUS]

Lời Việt

Đừng gõ cửa nhà tôi
Đừng gõ cửa nhà tôi

Hết giờ rồi
Không còn trò lừa bịp, gian dối nào nữa
Không còn nước mắt
Tôi và anh, như sắp nói lời \"tạm biệt\"
Cuối cùng
Tôi cũng thoát khỏi anh
Hết cô đơn
Và có thể nghe tiếng nói của chính mình
Tốt hơn khi không có anh
Mạnh mẽ hơn lúc nào hết và tôi
Tôi nói với anh rằng

[Chorus]
Đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa
Tốt hơn hết là tránh xa tôi ra
Anh nói anh nhớ tôi đến điên cuồng
Nhưng tôi không bị mua chuộc đâu
Tốt nhất hãy rời khỏi lưng tôi
Đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa

Tôi có thể thấy
Chẳng phải điều bí mật gì
Quá rõ với tôi
Những gì tôi và anh có đã là quá khứ
Giờ thì ổn rồi
Tôi có thể ngủ yên giấc
Mọi thứ sẽ tốt đẹp
Và có thể nghe tiếng nói của chính mình
Tốt hơn khi không có anh
Mạnh mẽ hơn lúc nào hết và tôi
Tôi nói với anh rằng

[Chorus]
Đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa
Đừng đến gõ cửa nhà tôi
Đừng đến gõ cửa nhà tôi
Hãy làm những gì anh muốn
Chỉ cần anh đừng quay lại
Đừng gõ cửa nhà tôi
Tốt hơn hết là tránh xa tôi ra
Nhưng tôi không bị mua chuộc đâu
Tốt nhất hãy rời khỏi lưng tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...