Don't Hang Up

Acoustic
MrWind
749
Don't Hang Up

Lời bài hát

Baby, I'm lying all alone
A pillow, is all I have to hold
I can't feel you, God it isn't fair without you
I still wanna take you there

(Don't hang up)
It's just gettin' serious, damn
You're making me delirious
(Don't hang up)
'Til I'm finished with you
I'm not alone

(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Even when I'm lonely and now I'm coming too
(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Feel you when I'm lonely and now I'm coming too
Tell me, tell me what you see
(Tell me)
Feel me, feel me underneath
Slowly we began to breath
Hold on, hold on to your release

(Don't hang up)
It's just gettin' serious, damn
You're making me delirious
(Don't hang up)
'Til I'm finished with you
I'm not alone

(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Even when I'm lonely and now I'm coming too
(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Feel you when I'm lonely and now I'm coming too

You're far way, we will find away
Ooh baby now, let's make it right
Now close your eyes, damn

(Don't hang up)
It's just gettin' serious, damn
You're making me delirious
(Don't hang up)
'Til I'm finished with you
I'm not alone
(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Even when I'm lonely and now I'm coming too
(Don't hang up)
I'm not alone, I can still feel you
Feel you when I'm lonely and now I'm coming too
(Don't hang up)

Do you feel me too?
Close your eyes

Lời Việt

Anh yêu à, em đang nằm đây một mình
Một chiếc gối, là tất cả những gì em đang ghì lấy
Em không thể cảm thấy anh, Chúa thật không công bằng khi đã mang anh đi.
Nhưng em vẫn muốn mang anh tới đó

(Đừng hoãn lại)
Chỉ là điều này thực sự nghiêm túc,
Anh đang làm em mất tỉnh táo.
(Đừng hoãn lại)
Đến khi hai ta kết thúc.
Em không cô đơn

(Đừng hoãn lại)
Em không còn cô đơn nữa, em vẫn có thể cảm thấy anh
Ngay cả khi em cảm thấy cô đơn, và bây giờ em đang trở nên như vậy.
(Đừng hoãn lại)
Em không còn cô đơn nữa, em vẫn có thể cảm thấy anh
Ngay cả khi em cảm thấy cô đơn, và bây giờ em đang trở nên như vậy.
Hãy nói cho em biết những gì anh thấy
(Nói cho em biết)
Hãy cho em cảm thấy chỗ bên dưới.
Dần dần chúng ta bắt đầu hơi thở .
Vad hãy cố mà giữ lấy "bản quyền" của anh.

(Đừng hoãn lại)
Chỉ là nó thực sự nghiêm túc,
Anh đang làm em mất tỉnh táo.
(Đừng hoãn lại)
Giờ thì hai ta đã kết thúc.
Và em không cong cô đơn nữa.

(Đừng hoãn lại)
Em không còn cô đơn nữa, em vẫn có thể cảm thấy anh
Ngay cả khi em cảm thấy cô đơn, và bây giờ em đang trở nên như vậy.
(Đừng hoãn lại)

Giờ anh đang nơi đâu, chúng ta đang dần trở lên xa cách.
Ooh anh yêu, chúng ta đang làm đúng rồi đấy.
Bây giờ nhắm mắt lại nào...

(Đừng hoãn lại)
Chỉ là nó thực sự nghiêm túc,
Anh đang làm em mất tỉnh táo.
(Đừng hoãn lại)
Đến khi hai ta kết thúc
Em không còn cô đơn

(Đừng hoãn lại)
Em không còn cô đơn nữa, em vẫn có thể cảm thấy anh
Ngay cả khi em cảm thấy cô đơn, và bây giờ em đang trở nên như vậy.
(Đừng hoãn lại)
Em không còn cô đơn nữa, em vẫn có thể cảm thấy anh
Ngay cả khi em cảm thấy cô đơn, và bây giờ em đang trở nên như vậy.

Chẳng biết anh có cảm thấy như vậy không?
Hãy nhắm mắt lại đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé