Don't Let Me go

Pop
MrWind
836
Don't Let Me go

Lời bài hát

Westlife - Don't Let Me Go

So much to say
But where do I start
Would you listen if I spoke from the heart
It's simple things
That keep us apart
You know it doesn't have to be this way

Can't you hear it in my voice
You gotta listen when I say

Don't let me go when I'm this low
Why can't we talk about it
Why can't we figure it out
I wanna know as people grow
How do they sort it all out
Work out what love is about
So tell me now yeah I've gotta know
When this feeling I've got won't let go

Some people stop
And some people stare
I'm hearing whispers that you no longer care
Should I stay
Should I turn away
Stop playing games now you know it's not fair

Can't you hear it in my voice
You gotta listen when I say

Don't let me go when I'm this low
Why can't we talk about it
Why can't we figure it out
I wanna know as people grow
How do they sort it all out
Work out what love is about
So tell me now yeah I've gotta know
When this feeling I've got won't let go

You make me think I've got this feeling for you
I've tried so hard, won't you listen to me?
Cause we can make it we can see this through
Let me start by telling you

Don't let me go when I'm this low
Why can't we talk about it
Why can't we figure it out
I wanna know as people grow
How do they sort it all out
Work out what love is about
So tell me now yeah I've gotta know
When this feeling I've got won't let go

Lời Việt

Đừng để tôi đi - West life

Có nhiều điều để nói
nhưng phải bắt đầu từ đâu
liệu em sẽ nghe khi tôi nói bằng con tim
những điều thật giản đơn
nhưng lại kiến ta xa cách
em biết đó không phải con đường để đi kia mà -*

em có thể nghe thấy tôi không
liệu em sẽ nghe khi tôi nói

Đừng để tôi đi ra khi tôi đang yếu đuối
tại sao chúng ta không thể nói
không thể chi li với điều đó
tôi sẽ hiểu biết như người trưởng thành
cách họ xếp đặt chúng như thế nào
chấm hết những điều về tình ái
giờ hãy nói cho tôi để tôi sẽ biết
khi mà cảm nhận này tôi có được tôi sẽ chẳng đi

một vài người dừng lại
và một vài người khác bắt đầu
tôi nghe thấy tiếng thầm rằng em chẳng còn quan tâm
tôi nên ở lại
hay nên ra đi
dừng cuộc chơi lúc này em biết rằng nó không công bằng mà

em có thể nghe thấy tôi không
liệu em sẽ nghe khi tôi nói

Đừng để tôi đi ra khi tôi đang yếu đuối
tại sao chúng ta không thể nói
không thể chi li với điều đó
tôi sẽ hiểu biết như người trưởng thành
cách họ xếp đặt chúng như thế nào
chấm hết những điều về tình ái
giờ hãy nói cho tôi để tôi sẽ biết
khi mà cảm nhận này tôi có được tôi sẽ chẳng đi

em làm tôi nghĩ rằng cần có cảm nhận này vì em
tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng sao em vẫn không lắng nghe ?
vì chúng ta có thể làm được và có thể vượt qua
hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói cùng em

Đừng để tôi đi ra khi tôi đang yếu đuối
tại sao chúng ta không thể nói
không thể chi li với điều đó
tôi sẽ hiểu biết như người trưởng thành
cách họ xếp đặt chúng như thế nào
chấm hết những điều về tình ái
giờ hãy nói cho tôi để tôi sẽ biết
khi mà cảm nhận này tôi có được tôi sẽ chẳng đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé