Dont Cost A Dime

Country
MrWind
785
Dont Cost A Dime

Lời bài hát

It's a big world to walk through honey
And if you got love, you don't need money
You're gonna get caught in the toughest times
You hold each other and you hold a life
You kiss on the mornings when the sun won't shine
And that don't cost a dime

It's a big world to walk through honey
And if you got love, you don't need money
You can't get lost in the dollar signs
You take each night one day at a time
You live on water until it turns into wine
And that don't cost a dime

I'm out of bed and step outside
Look up ahead its all blue sky
You already have what really matters most in this life

It's a big world to walk through honey
And if you got love, you don't need money
You're gonna get caught in the toughest times
You hold each other and you hold a life
For what it's worth there's my advice
And that don't cost a dime

Don't cost a dime
And that don't cost a dime
Don't cost a dime
Yeah, love don't cost a dime

Lời Việt

Thế giới thật rộng lớn để tìm đến mật ngọt.
Và nếu bạn có tình yêu, bạn không cần tiền bạc.
Bạn sẽ nắm giữ nhưng điều giá trị trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Bạn nắm giữ mọi thứ và bạn giữ cả một cuộc sống.
Bạn chạm khẽ buổi sang khi mặt trời sẽ không chiếu sáng
Và không đáng một xu.

Thế giới thật rộng lớn để tìm đến mật ngọt
Và nếu bạn có tình yêu,bạn không cần tiền bạc
Bạn không thể để mất giá trị đồng tiền
Bạn nắm giữ mối tối mỗi ngày một lần
Bạn sống trong nước đến khi nó trở thành rượu vang
Và không đáng một xu
Tôi ra khỏi giường và bước ra ngoài
Nhìn lên trên cao là cả bầu trời xanh
Bạn đã có những gì thực sự quan trọng nhất trong cuộc đời này

Thế giới thật rộng lớn để tìm đến mật ngọt
Và nếu bạn có tình yêu,bạn không cần tiền bạc
Bạn nắm giữ mọi thứ và bạn giữ cả một cuộc sống
Đối với những gì nó có giá trị có lời khuyên của tôi
Và không đáng một xu

không đáng một xu
Và không đáng một xu
Không đáng một xu
Vâng, tình yêu không đàng một xu


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...