Don't Let Me Down

Electronic Pop
anhthiCT
8966
Don't Let Me Down

Lời bài hát

Crashing, hit a wall
 
Right now I need a miracle
Hurry up now, I need a miracle
Stranded, reaching out  
I call your name but you're not around  
I say your name but you're not around  
I need ya, I need ya, I need you right now  
Yeah, I need you right now  
So don't let me, don't let me, don't let me down 
I think I'm losing my mind now  
It's in my head, darling, I hope  
That you'll be here, when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down 
D-don't let me down  
Don't let me down  
Don't let me down, down, down  
Don't let me down, don't let me down, down, down Running out of time  
I really thought you were on my side  
But now there's nobody by my side

Lời Việt

Đấm vào bức tường, sụp đổ
Ngay bây giờ tôi cần một phép màu
Khẩn trương nào, tôi cần một phép màu
Bế tắt ,tôi phải ra ngoài
Tôi gọi tên anh, nhưng anh không ở đây
Tôi gào thét tên anh, nhưng không ai quanh đây  
Tôi cần anh, tôi cần anh, tôi cần anh ngay lúc này  
Phải, tôi cần anh ngay lúc này đây  
Xin đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ tôi lại  
Lúc này tôi đã mất trí rồi  
Trong tâm trí, anh yêu, tôi hi vọng  
Rằng anh sẽ ở đây, khi tôi cần anh nhất  
Xin đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ tôi lại  
Đừng bỏ rơi tôi mà  
Đừng rời xa tôi  
Đừng rời xa tôi  
Đừng rời xa tôi  
Thời gian đang cạn dần  
Tôi thực sự tin rằng anh sẽ mãi bên cạnh  
Nhưng giờ đây không ai bên tôi cả


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...