Don't Stop

Unknow Category
MrWind
920
Don't Stop

Lời bài hát

[Verse 1]
You're like perfection, some kind of holiday
You got me thinking that we could run away
You want I'll take you there
You tell me "when and where?"
Oh-oh, oh, oh
But then I asked for your number
Said you don't have a phone
It's getting late now
I gotta let you know

[Pre-Chorus]
That everybody wants to take you home tonight
But I'm gonna find a way to make you mine

[Chorus]
Don't stop, doin' what you're doin'
Every time you move to the beat
It gets harder for me
And you know it, know it, know it
Don't stop, cause you know that I like it
Every time you walk in the room
You got all eyes on you
And you know it, know it, know it

[Verse 2]
You're coming close now, swear I can taste it
You got me tongue-tied, I can't escape it
I'm loving what you got
But then you push me off
Oh-oh, oh, oh

[Pre-Chorus + Chorus]

[Bridge]
Every day it's the same love and games that you play
Back and forth, round and round, kinda like it this way

[Chorus](2x)

Lời Việt

[Verse 1]
Em tựa như sự hoàn hảo, như một kỳ nghỉ vậy
Em khiến anh nghĩ rằng đôi ta có thể chạy xa
Nếu em muốn thì anh sẽ đưa em đến đó
Chỉ cần cho anh biết “khi nào và ở đâu?”
Oh-oh, oh, oh
Nhưng rồi anh xin số của em
Thì em lại nói mình không có điện thoại
Sắp muộn rồi
Anh phải để em biết

[Pre-Chorus]
Rằng mọi người đều muốn đưa em về đêm nay
Nhưng anh sẽ tìm ra cách để khiến em là của anh

[Chorus]
Đừng dừng lại, cứ làm những việc em đang làm
Mỗi lần em nhảy theo nhịp
Càng khiến anh khó xử hơn
Và em biết điều đó, biết điều đó, biết điều đó
Đừng dừng lại, vì em biết anh thích điều đó
Mỗi lần em bước vào phòng
Thì lại thu hút mọi ánh nhìn
Và em biết điều đó, biết điều đó, biết điều đó

[Verse 2]
Giờ em đang tiến đến gần, thề là anh có thể nếm được
Khiến anh cứng lưỡi, không thể thoát được
Anh yêu nhưng gì thuộc về em
Nhưng rồi em lại đẩy anh ra xa
Oh-oh, oh, oh

[Pre-Chorus + Chorus]

[Bridge]
Mỗi ngày vẫn cùng một tình yêu và trò chơi mà em chơi
Qua lại, lòng vòng mãi, anh thích kiểu này đấy

[Chorus](2x)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...