Double Dutch Bus

R&B
MrWind
511
Double Dutch Bus

Lời bài hát

You know you want to jump on the Double Dutch Bus, so take a ride, we're waiting in the clutch.

[ Verse One: ]
There's a Double Dutch Bus coming down the street.
Movin' really fast, so gotta shuffle your feet.
Get on the bus, and pay your fare.
Tell the driver that you're going to a Double Dutch affair [Follow Me ]

[ Chorus: ]
Fe Fi Fo Fum (Fe Fi Fo Fum)
Well, I'll be gone, here it comes (Well, I'll be gone, here it comes)
The Double Dutch Bus is on the street (The Double Dutch Bus is on the street)
You better get on the floor, move your feet (Get on the floor, move your feet ).
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus [ Jump on it, on it ]
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus [ Jump on it, on it ]

[ Verse Two: ]
Now I missed my bus, and I know that I'm late.
I gotta do something that I know I'm a hate.
I gotta walk to work, 15 blocks.
To start it, I already got a hole in my sock. [ I'm in listen now ]

[Chorus ]
Fe Fi Fo Fum (Fe Fi Fo Fum)
Well, I'll be gone, here it comes (Well, I'll be gone, here it comes)
The Double Dutch Bus is on the street (The Double Dutch Bus is on the street)
You better get on the floor, move your feet (Get on the floor, move your feet).
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus (Jump on it, on it)
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus (Jump on it, on it)

[ Verse Three: ]
Say, Ooh (Ooh)
Say, Ooh Ooh (Ooh Ooh)
Say, Uptown (Uptown)
Say, Downtown (Downtown)
Wizzo Izzay Izzle, in Da Zouble Dizuch (one time)
Da Zouble Dizuch, [ two times ] Da Zouble Dizuch
(sing along now)
Wizzo Izzay Izzle, in Da Za Zouble Dizuch.
Da Zouble Dizuch, Da Zouble Dizuch (Now Scream)

(jump on it, on it) (Now Scream)

[ Outro: ]
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus (Jump on it on it)
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus (Jump on it on it)
Ooh...Ooh...get on the Double Dutch Bus...Double Dutch Bus [ Jump on it on it ]

Lời Việt

Bạn biết mình cần phải nhảy lên xe buýt, vậy hãy đón xe, chúng ta chờ nó ngưng trạm

[Đoạn 1]
Xe buýt Hà Lan 2 tầng xuống phố đó
Chạy khá nhanh, nên hãy lê nhanh chân bạn nào
Lên xe đi, và trả phí nào
Nói với tài xế rằng bạn đang đi tới một trạm xe của riêng mình (theo mình nào)

[Điệp khúc]
Xình xịt xình xịt (xình xịt xình xịt)
Tốt quá, mình sẽ được đi nơi mình muốn (Tốt quá,mình sẽ được đi nơi mình muốn)
Xe buýt Hà Lan 2 tầng đang ung dung trên đường (Xe buýt Hà Lan 2 tầng đang ung dung trên đường)
Bạn muốn lên tầng trên hả, vậy thì nhấc chân lên nào (lên tầng trên, lên nào)
Ooh...ooh..Lên xe buýt thôi....xe buýt Hà Lan 2 tầng (nhảy nhanh vào đi, vào lẹ)x2

[Đoạn 2]
Nhưng giờ mình lỡ chuyến rồi, và mình biết tại mình trễ
Giờ mình phải làm điều mình ghét nhất
Đó là phải đi bộ tới nơi làm việc, tới những 15 tòa nhà
Bắt đầu nào, mình có sẵn một cái lỗ ngay trong vớ (nghe nào)

[Điệp khúc]
Xình xịt xình xịt (xình xịt xình xịt)
Tốt quá, mình sẽ được đi nơi mình muốn (Tốt quá,mình sẽ được đi nơi mình muốn)
Xe buýt Hà Lan 2 tầng đang ung dung trên đường (Xe buýt Hà Lan 2 tầng đang ung dung trên đường)
Bạn muốn lên tầng trên hả, vậy thì nhấc chân lên nào(lên tầng trên, lên nào)
Ooh...ooh..Lên xe buýt thôi....xe buýt Hà Lan 2 tầng (nhảy nhanh vào đi,vào lẹ) x2

[Đoạn 3]
Nói ooh nào
Nói ohh...ohh.. nào
Nói phố trên (ngoại thành) kìa....
Nói Phố dưới (trung tâm) kìa....
Chúng ta đang đi trên xe buýt hai tầng (lần 1),
Xe buýt Hà Lan hai tầng (lần 2), xe buýt Hà Lan hai tầng (hát theo nào)
Chúng ta đang đi trên xe buýt Hà Lan hai lần (lần 1),
Xe buýt Hà Lan hai tầng (lần 2), xe buýt Hà Lan hai tầng
(kêu gào đi)

(nhảy vào đi, nhảy vào)

[Đoạn kết]
Ohh...ohh...cùng đi xe buýt nào....xe buýt Hà lan 2 tầng...(nhảy vào nào)x3


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...