Easy Way Out

Acoustic
MrWind
1108
Easy Way Out

Lời bài hát

Some people look at themselves,
With such doubt, Some people
Just take the easy way out..
But I don't want to..

Some people don't care,
Whats wrong or right,
Some people just wanna
Walk through life,
Some people just try to follow the crowd..
But I don't want too..

They'll never know what life is about..
So don't be like them,
Don't take the easy way out,
Don't take the easy way out,
Oh No,
Don't take the easy way..

Some people look at the
World with such doubt
(Don't take the easy way..)
Some people just
Take the easy way out,
But I don't want too..

Some people don't try
To be themselves,
Some people wanna be,
Somebody else,
Some people don't mind keepin'
Their voice down,
But I don't want too..

They'll never know what life is about..
So don't be like them,
Don't take the easy way out,
Don't take the easy way out,
Oh No,
Don't take the easy way..

If you've got a point to make,
Make it,
If you've got something to say,
Say it,
Its your life so whatever you do,
Don't fake it,
Don't fake it.

They'll never know what life is about..
So don't be like them,
Don't be like them..
Don't be like them..
Don't take the easy way out,
Don't take the easy way out,
Oh No,
Don't take the easy way..

Lời Việt

Có những người chỉ nhìn vào bản thân họ
Với nỗi nghi ngờ
Có những người chỉ chọn con đường dễ dàng
Nhưng tôi không muốn thế

Một vài người chẳng quan tâm,
Sai hay đúng
Có những người chỉ muốn
Đời trôi qua phẳng lặng
Có những người chỉ gắng chạy theo đám đông
Nhưng tôi không muốn vậy

Họ sẽ chẳng biết cuộc sống là thế nào
Vì thế đừng như họ
Đừng chọn con đường dễ dàng x2
Không,
Đừng chọn con đường dễ dàng

Có những người nhìn thế giới với sự nghi ngờ
(Đừng chọn cách dễ dàng)
Có những người chỉ chon
Con đường dễ dàng
Nhưng tôi không muốn thế

Có những người chẳng thèm cố gắng
Để được là chính mình
Có những người mong muốn
Được trở thành ai khác
Có những người chẳng phiền
Khi phải hạ giọng
Nhưng tôi không muốn thế

Họ sẽ chẳng biết cuộc sống là thế nào
Vì thế đừng như họ
Đừng chọn con đường dễ dàng x2
Không,
Đừng chọn con đường dễ dàng

Nếu bạn có ý định làm gì
Làm đi
Nếu bạn có điều muốn nói
Nói ra
Đó là cuộc sống của chính bạn
Nên dù có làm gì,
Đừng giả tạo
Đừng giả tạo

Họ sẽ chẳng biết cuộc sống là thế nào
Vì thế đừng như họ
Đừng chọn con đường dễ dàng x2
Không,
Đừng chọn con đường dễ dàng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé