Easy

Country Rock
MrWind
411
Easy

Lời bài hát

Engine's running high baby, can you come and check it?
Got such a pretty kitty, boy I know you want to pet it
The weather's nice and wet just south of the border
I can cook up anything that you have to order
Come on baby
I'll make it easy
Come on honey
I'll make it so easy
Anything that you want boy (you know I got it)
Anytime that you need it (you know I'm on it)
And whenever you're gone boy (I just can't stand it)
You just make me lose my mind
Hey Mr Postman, where's the mail for my mailbox?
I wanted sex on the beach and I don't mean on the rocks
It's your serve baby but the ball's in my court,
I've got a landing strip clear for you at the airport
Come on baby,
I'll make it easy,
Come on honey,
I'll make it so easy
Anything that you want boy (you know I got it)
Anytime that you need it (you know I'm on it)
And whenever you're gone boy (I just can't stand it)
You just make me lose my mind
Ooh-Ohhhhhhhhhhhhhhhh
Anything that you want boy (you know I got it)
Anytime that you need it (you know I'm on it)
Anything that you want boy (you know I got it)
Anytime that you need it (you know I'm on it)
Anything that you want boy (you know I got it)
Anytime that you need it (you know I'm on it)
And whenever you're gone boy (I just can't stand it)
You just make me lose my mind
Ooh-Ohhhhhhhhhhhhhhh

Lời Việt

Động cơ đang lên cao anh ơi có thể đến và kiểm tra nó không?
Một con mèo con dễ thương như thế, em biết là anh muốn nhận nuôi nó mà
Thời tiết thì tuyệt đẹp và ẩm chỉ ở phía bờ nam
Em có thể bày ra bất cứ gì mà anh cần yêu cầu

Nhanh lên anh ơi
Em sẽ làm nó trở nên dễ dàng
Nhanh lên anh yêu
Em sẽ làm nó thật sự dễ dàng
Bất cứ gì mà anh muốn chàng trai ạ (anh biết em có nó mà)
Bất cứ lúc nào anh cần nó ( anh biết em luôn sẵn sàng)
Và khi anh ra đi ( em không thể nào chịu đựng được)
Anh làm em mất bình tĩnh rồi đó

Này anh đưa thư ơi, thư của hòm thư nhà tôi đâu rồi
Em muốn ... trên bãi biển, chứ không phải trên những tảng đá đâu
Đó là lượt của anh nhưng bóng thì đang ở bên sân em
Anh có đường băng trống trải dành cho mình ở sân bay

Nhanh lên anh ơi
Em sẽ làm nó trở nên dễ dàng
Nhanh lên anh yêu
Em sẽ làm nó thật sự dễ dàng
Bất cứ gì mà anh muốn chàng trai ạ (anh biết em có nó mà)
Bất cứ lúc nào anh cần nó ( anh biết em luôn sẵn sàng)
Và khi anh ra đi ( em không thể nào chịu đựng được)
Anh làm em mất bình tĩnh rồi đó
Ooh-Ohhhhhhhhhhhhhhhh
Bất cứ gì mà anh muốn chàng trai ạ (anh biết em có nó mà)
Bất cứ lúc nào anh cần nó ( anh biết em luôn sẵn sàng)
Bất cứ gì mà anh muốn chàng trai ạ (anh biết em có nó mà)
Bất cứ lúc nào anh cần nó ( anh biết em luôn sẵn sàng)
Bất cứ gì mà anh muốn chàng trai ạ (anh biết em có nó mà)
Bất cứ lúc nào anh cần nó ( anh biết em luôn sẵn sàng)
Và khi anh ra đi ( em không thể nào chịu đựng được)
Anh làm em mất bình tĩnh rồi đó
Ooh-Ohhhhhhhhhhhhhhhh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...