Eden Is Burning

Rock
MrWind
370
Eden Is Burning

Lời bài hát

Where is the conscience of the world?
We are the keepers of its flame
Why we just don't see what it happening?
Cause we will be the ones who have to pay
Man against another man I see
Whole creation fighting endlessly
When will we learn to give?
And learn to live?
cause we are the conscience of the world

What if we'd turn around?
Eden is burning
There is no time to play
Eden is burning
Is there another way?
Cause Eden is burning
The price is too hard to pay
Cause Eden is burning

Lời Việt

Lương tâm thế giới ở nơi đâu?
Chúng ta là những người
giữ ngọn lửa của nó.
Tại sao chúng ta
lại chỉ nhìn thấy những gì đang diễn ra?
Bởi vì chúng ta sẽ là những kẻ phải trả giá.
Người này công kích người khác,
ta hiểu mà.
Tạo hóa hoàn toàn là
một cuộc đấu tranh bất tận.
Đến khi nào chúng ta mới học cách để cho đi,
Và học cách để sống trong cuộc đời này.
Bởi vì chúng ta là lương tâm của thế giới này.

Gía như chúng ta biết nhìn lại,
Eden đang rực lửa.
Chẳng còn thời gian để lưỡng lự,
Eden đang rực lửa.
Còn cách nào khác chăng?
Bởi Eden đang rực lửa.
Cái giá phải trả là quá đắt
Bởi Eden đang rực lửa.Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé