Elevator

Unknow Category
MrWind
478
Elevator

Lời bài hát

Whoa-oh-oh-oh
I had a dream last night
I didn’t know which floor to get off on. Hey-yay.
The doors they opened on, 4 and 5 and 6
and you were gone, all gone.
I didn’t want to know, I didn’t understand
at least I took a chance
I had to let it go.

Elevator goes up
elevator comes down
and you just go with the flow
‘til your feet are back on the ground.
It’s an endless ride
sometimes it takes awhile
sometimes it tears you down inside
but it’s the butterflies
that keep you feeling so alive, so alive.
You gotta get back that high.

And in my dream last night
the doors they finally shut
and I was there, somewhere
Alone in my reality
inside an empty box
that’s filled with air
but I don’t care, noooo.
Next time I’ll get a ride
next time I’ll be OK
I’ll have a different dream tonight
Tomorrow’s another day.

Elevator goes up
elevator comes down
and you just go with the flow
‘til your feet are back on the ground.
It’s an endless ride
sometimes it takes awhile
sometimes it tears you down inside
but it’s the butterflies
that keep you feeling so alive, so alive,
You gotta get back that high.

You’ll never know what you’re gonna get
what you don’t expect
can come and find you.
If you laugh or cry, you run and hide
but it’s all right.

Elevator goes up
elevator comes down
and you just go with the flow
‘til your feet are back on the ground.
It’s an endless ride
sometimes it takes awhile
sometimes it tears you down inside
but it’s the butterflies
that keep you feeling so alive, so alive.
You gotta get back that high.

High-i-i-i-i-i, High-i-i-i-i-i, High-i-i-i-i-i
so alive, so alive
you gotta get back that High-i yeah

Lời Việt

Whoa- oh oh oh
Đêm qua tôi mơ một giấc mơ
Tôi không biết mình nên xuống tầng nào nữa . Hey -yay
Cửa họ để mở, cánh số 4, 5 rồi 6
Các bạn đều đi hết rồi, hết thật rồi
Tôi không muốn biết, tôi cũng chẳng muốn hiểu
Chí ít tôi cũng có cơ hội
Tôi phải buông tay ra thôi

Thang máy kéo lên
Rồi lại hạ xuống
Bạn chỉ biết đi theo
Cho đến khi chân chạm được xuống đất
Đó là một chuyến đi bất tận
Đôi khi phải đợi một lát
Đôi khi nó khiến bạn thấy trong mình nôn nao khó chịu
Nhưng chỉ là lo lắng thôi mà
Những lo lắng để bạn biết mình còn sống, mình vẫn còn tồn tại
Bạn rồi sẽ quay lại với độ cao ấy thôi

Và trong giấc mơ đêm qua của mình
Cuối cùng thì họ cũng đóng cửa lại
Và tôi ở đó, ở một nơi nào đó
Trơ trọi giữa thực tại
Bên trong một cái hộp rỗng không
Được bơm căng đầy khí
Nhưng không hề gì cả, tôi không thèm quan tâm
Lần tới tôi sẽ đi được
Lần tới tôi sẽ bình thường được thôi mà
Và tối nay tôi sẽ có một giấc mơ khác
Một ngày thật khác của ngày mai

Thang máy kéo lên
Rồi lại hạ xuống
Bạn chỉ biết đi theo
Cho đến khi chân chạm được xuống đất
Đó là một chuyến đi bất tận
Đôi khi phải đợi một lát
Đôi khi nó khiến bạn thấy trong mình nôn nao khó chịu
Nhưng chỉ là lo lắng thôi mà
Những lo lắng để bạn biết mình còn sống, mình vẫn còn tồn tại
Bạn rồi sẽ quay lại với độ cao ấy thôi

Bạn sẽ không đời nào biết được mình sẽ có những gì
Những thứ bạn chẳng hề trông đợi
Có thể đến và bám theo bạn
Cười sặc sụa hay khóc ràn rụa, bạn bỏ chạy hoặc trốn tránh
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi

Thang máy kéo lên
Rồi lại hạ xuống
Bạn chỉ biết đi theo
Cho đến khi chân chạm được xuống đất
Đó là một chuyến đi bất tận
Đôi khi phải đợi một lát
Đôi khi nó khiến bạn thấy trong mình nôn nao khó chịu
Nhưng chỉ là lo lắng thôi mà
Những lo lắng để bạn biết mình còn sống, mình vẫn còn tồn tại
Bạn rồi sẽ quay lại với độ cao ấy thôi

Cao -o-oooo , Ca--ooo thật là Caooo-o-o-o-o
Thật tuyệt
Rồi bạn sẽ quay lại độ cao đấy thôi mà yeah


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...