Emotions

R&B
MrWind
1191
Emotions

Lời bài hát

You've got me feeling emotions
Deeper than I've ever dreamed of
You've got me feeling emotions
Higher than the heavens above

I feel good
I feel nice
I've never felt so
Satisfied
I'm in love
I'm alive
Intoxicated
Flying high

It feels like a dream
When you touch me tenderly
I don't know if it's real
But I like the way I feel
Inside

You've got me feeling emotions
Deeper than I've ever dreamed of
You've got me feeling emotions
Higher than the heavens above

In the morning
When I rise
You are the first thing
On my mind
And in the middle
Of the night
I feel your heartbeat
Next to mine

It feels like a dream
When you love me tenderly
I don't know if you're for real
But I like the way I feel
Inside

You've got me feeling emotions
Deeper than I've ever dreamed of
You've got me feeling emotions
Higher than the heavens above

You know the way to make me lose control
When you're looking into my eyes
You make me feel so
High

You've got me feeling emotions
Deeper than I've ever dreamed of
You've got me feeling emotions
Higher than the heavens above

Lời Việt

Anh làm em dâng trào cảm xúc
Sâu thẳm hơn em đã từng mơ mộng
Anh làm em dâng trào cảm xúc
Cao vút hơn thiên đường trên mây

Em thấy thoải mái
Em thấy dễ chịu
Em chưa bao giờ thấy thế
Thỏa mãn
Em đang yêu
Em đang sống
Say sưa
Bay cao

Cảm giác tựa giấc mơ
Khi anh dịu dàng chạm em
Em không biết có phải là thực
Nhưng em thích cảm giác ấy
Bên trong

Anh làm em dâng trào cảm xúc
Sâu thẳm hơn em đã từng mơ mộng
Anh làm em dâng trào cảm xúc
Cao vút hơn thiên đường trên mây

Buổi sáng
Khi em dậy
Anh là điều đầu tiên
Trong tâm trí em
Và trong lúc
Nửa đêm
Em cảm thấy nhịp tim anh
Bên cạnh em

Cảm giác tựa giấc mơ
Khi anh dịu dàng yêu em
Em không biết có phải là thực
Nhưng em thích cảm giác ấy
Bên trong

Anh làm em dâng trào cảm xúc
Sâu thẳm hơn em đã từng mơ mộng
Anh làm em dâng trào cảm xúc
Cao vút hơn thiên đường trên mây

Anh biết cách khiến em mất tự chủ
Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt em
Anh làm em cảm thấy
Bay bổng

Anh làm em dâng trào cảm xúc
Sâu thẳm hơn em đã từng mơ mộng
Anh làm em dâng trào cảm xúc
Cao vút hơn thiên đường trên mây


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...