End Credits

Symphonic Metal
MrWind
814
End Credits

Lời bài hát

End Credits

At the end of their journey
Our children awake
With the welcoming sight of a new day to come
A new kingdom of heaven, a future to make
Now the free men are finding their way home

To the far horizon a new dawn awaits
For a world united to cast the night away
And the winds are blowing all over the land
With a world now rejoicing to see another day

On the far horizon a new dawn awaits
While the world rejoices to cast the night away
And the winds are blowing all over the land
On a world united to greet another day

At the end of their journey
Our children awake
With the welcoming sight of a new day to come
A new kingdom of heavens, a future to make
Now the free men are finding their way home

On the far horizon a new dawn awaits
"We were lost and now we rise"
While the world rejoices to cast the night away
"Proudly stand"
And the winds are blowing all over the land
"And the winds are blowing again"
On a world united to greet another day
"Greeting another day"

Lời Việt

Vinh Quang Cuối

Khi hành trình của họ kết thúc
Những đứa trẻ của ta sẽ tỉnh giấc
Với trời hân hoan của một ngày mới sang
Nơi địa đàng có vương triều mới, gầy dựng một tương lai
Giờ đây những người tự do đang trên đường về cố hương

Về chân trời xa xăm có bình minh mới đợi chờ
Cho thế giới thống nhất xua bóng tối đi xa
Và cơn gió tự do thổi khắp vùng đất xanh
Một thế giới vui mừng chờ đón ngày mai

Nơi chân trời xa xăm có bình minh mới đợi chờ
Khi thế giới vui mừng xua bóng tối đi xa
Và cơn gió tự do thổi khắp vùng đất xanh
Trong thế giới hoà hợp chào đón ngày mai

Khi hành trình của họ kết thúc
Những đứa trẻ của ta sẽ tỉnh giấc
Với trời hân hoan của một ngày mới sang
Nơi địa đàng có vương triều mới, gầy dựng một tương lai
Giờ đây những người tự do đang trên đường về cố hương

Nơi chân trời xa xăm có bình minh mới đợi chờ
"Ta đã lạc lối và giờ ta trở dậy"
Khi thế giới vui mừng xua bóng tối đi xa
"Đứng dậy hiên ngang"
Và cơn gió tự do thổi khắp vùng đất xanh
"Và cơn gió lại thổi"
Trong thế giới hoà hợp chào đón ngày mai
"Chào đón một ngày mai"


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...