Everybody's Changing

Country Rock
MrWind
582
Everybody's Changing

Lời bài hát

You say you wander your own land
But when I think about it
I don't see how you can

You're aching, you're breaking
And I can see the pain in your eyes
Since everybody's changing
And I don't know why.

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same.

You're gone from here
Soon you will disappear
Fading into beautiful light
'cause everybody's changing
And I don't feel right.

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same.

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same.

Ooo...
Everybody's changing
And I don't feel the same.

Lời Việt

Em nói em lang thang trên miền đất của em
Nhưng khi anh nghĩ về điều đó
Anh không thấy được sao mà em có thể làm được điều đó

Em đang đau khổ, em đang tan vỡ
Và anh có thể thấy nỗi đau trong mắt em
Vì ai cũng đang thay đổi
Và anh không biết tại sao

Đôi lần
Cố hiểu rằng anh đang
Cố gắng gượng trì kéo lại trong một trò chơi
Anh cố thức và nhớ tên mình
Nhưng ai cũng đang thay đổi
Và anh không cảm thấy như vậy

Em đã đi từ đây
Em sẽ sớm biến mất
Nhạt nhòa trong ánh sáng rực rỡ
Vì ai cũng đang thay đổi
Và anh không cảm thấy ổn chút nào

Đôi lần
Cố hiểu rằng anh đang
Cố gắng gượng trì kéo lại trong một trò chơi
Anh cố thức và nhớ tên mình
Nhưng ai cũng đang thay đổi
Và anh không cảm thấy như vậy
[x2]


Ooo...
Mọi người đang thay đổi
Và anh không cảm thấy mình như vậy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...