Far Away

Country Rock
MrWind
607
Far Away

Lời bài hát

This time, This place
Misused, Mistakes
Too long, Too late
Who was I to make you wait
Just one chance
Just one breath
Just in case there's just one left
'Cause you know,
You know, you know

[Chorus]
That I love you
I have loved you all along
And I miss you
Been far away for far too long
I keep dreaming you'll be with me
And you'll never go
Stop breathing if
I don't see you anymore

On my knees, I'll ask
Last chance for one last dance
'Cause with you, I'd withstand
All of hell to hold your hand
I'd give it all
I'd give for us
Give anything but I won't give up
'Cause you know,
You know, you know

[Chorus]

So far away
Been far away for far too long
So far away
Been far away for far too long
But you know, you know, you know

I wanted
I wanted you to stay
'Cause I needed
I need to hear you say
That I love you
I have loved you all along
And I forgive you
For being away for far too long
So keep breathing
'Cause I'm not leaving
Believe it
Hold on to me and, never let me go

Lời Việt

Xa Xôi

Lần này, Nơi này
Bạc đãi, Sai lầm
Quá lâu, Quá trễ
Anh là ai mà làm em đợi
Chỉ một cơ hội
Chỉ một hơi thở
Lỡ như chỉ còn một lần thôi
Bởi vì em biết,
em biết, em biết

Rằng anh yêu em
Rằng anh đã yêu em suốt từ đầu
Và anh nhớ em
Từ xa xôi đã lâu quá lâu rồi
Anh cứ mơ em sẽ ở bên anh
và em sẽ không bao giờ xa rời
Anh ngừng thở nếu
Anh không thấy em nữa

Quỳ nơi đây, anh cầu xin
Cơ hội cuối cho lần nhảy cuối
Bởi vì với em, anh sẽ chịu đựng
tất cả khổ đau để nắm giữ tay em
Anh sẽ chịu tất cả
Anh sẽ chịu vì chúng ta
Chịu mọi thứ nhưng anh sẽ không bỏ cuộc
Bởi vì em biết,
em biết, em biết

Rằng anh yêu em
Rằng anh đã yêu em suốt từ đầu
Và anh nhớ em
Từ xa xôi đã lâu quá lâu rồi
Anh cứ mơ em sẽ ở bên anh
và em sẽ không bao giờ xa rời
Anh ngừng thở nếu
Anh không thấy em nữa

Quá xa xôi
Đã cách xa lâu quá lâu rồi
Quá xa xôi
Đã cách xa lâu quá lâu rồi
Nhưng em biết, em biết, em biết

Anh đã muốn
Anh đã muốn em ở lại
Bởi vì anh đã cần
Anh cần nghe em nói
Rằng em yêu anh
Em đã yêu anh suốt từ đầu
Và em tha lỗi cho anh
Vì đã cách xa lâu quá lâu
Vì thế anh hãy tiếp tục thở
Bởi vì em sẽ không rời xa anh nữa
Hãy tin
Giữ chặt lấy em và đừng bao giờ để em xa rời
Hãy tiếp tục thở
Bởi vì em sẽ không rời xa anh nữa
Hãy tin
Giữ chặt lấy em và đừng bao giờ để em xa rời
Hãy tiếp tục thở
Giữ chặt lấy em và đừng bao giờ để em xa rời
Hãy tiếp tục thở
Giữ chặt lấy em và đừng bao giờ để em xa rờiĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...