Fires

Love songs
MrWind
910
Fires

Lời bài hát

You're far away, so far away
Have to believe that you can still feel me
And I can only wait and miss you
Now we're locked in time, out on the wire
I wish that I could fight the world for you
I'm always on your side
If I could trade places, you know I would

Hold on
Don't let go
Just stay on that road in that heartbeat
You're not alone in the dark, can you see me

Cos I'll be lighting fires, fires, for you
I'll be lighting fires, fires, for you
I'm there in the light when you need me, to find your way home

I'll never leave, you know I won't
I feel you're close, you're coming back to me
And summer may be over
But she leaves you her song

Hold on
Don't let go
Just stay on that road in that heartbeat
You're not alone in the dark, can you see me

Cos I'll be lighting fires, fires, for you
I'll be lighting fires, fires, for you
I'm there in the light when you need me, to find your way home

I'll be lighting fires, fires, for you
I'll be lighting fires, fires, for you
I'll be lighting fires

Oh whoa

Just stay on that road in that heartbeat
You're not alone in the dark, can you see me

Cos I'll be lighting fires, fires, for you
I'll be lighting fires, fires, for you

I'm there in the light when you need me, to find your way home

Lời Việt

Em thật xa, thật xa cách
Vững tin rằng em vẫn còn nhận thấy sự hiện diện của anh
Và anh chỉ có thể chờ đợi trong thương nhớ
Chính khi chúng ta bị giam cầm, không còn chỗ bám víu
Anh ước chi có thể chống lại cả thế giới vì em
Anh luôn đứng về phía em
Nếu anh tìm ra những nơi đó, thì anh chắc chắn làm thế, em biết mà

Gắng lên!
Đừng bỏ cuộc
Chỉ cần ở lại trên đoạn đường đó, trong nhịp tim đó
Em không đơn độc trong bóng tối, em có nhìn thấy anh không?

Bởi vì anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh luôn có mặt trong ánh sáng mỗi khi em cần, đưa lối em về

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em biết mà
Anh cảm thấy em đang tiến lại gần, em đang trở về bên anh
Và mùa hè có lẽ không qua đi
Nhưng nàng đã bỏ lại anh, cùng khúc ca của nàng

Gắng lên!
Đừng bỏ cuộc
Chỉ cần ở lại trên đoạn đường đó, trong nhịp tim đó
Em không đơn độc trong bóng tối, em có nhìn thấy anh không?

Bởi vì anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh sẽ thắp sáng đuốc vì em
Anh luôn có mặt trong ánh sáng mỗi khi em cần, đưa lối em về

Anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh sẽ thắp đuốc

Oh Whoa!

Chỉ cần ở lại trên đoạn đường đó, trong nhịp tim đó
Em không đơn độc trong bóng tối, em có nhìn thấy anh không?

Bởi vì anh sẽ thắp đuốc vì em
Anh sẽ thắp đuốc vì em

Anh luôn có mặt trong ánh sáng mỗi khi em cần, đưa lối em về


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...