Fish Out Of Water

Kpop
MrWind
485
Fish Out Of Water

Lời bài hát

I'm a day, a day without the night
I'm a day, a day without the night

You're my childhood sweetheart
Everyday I dream of you
Now we're living apart
You took a part of me with you

And since I'm not doing you
They're finding things for me to do
But you're my childhood sweetheart
You took a part of me with you

So what happens now?
You're turning down the volume
Am I supposed to start anew?
So what happens now?
You're turning down the volume
I'm tired of jumping through your hoops

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water
Now you've left me and it's like
A la-la-la lullaby
[x2]

You're my childhood sweetheart
The one I chased for so many years
Feels like you've got your hands locked
Over my lips and ears

All those lovely words sang turned into frustrated tears
But you're my childhood sweetheart
I will chase you
Yeah I'll chase you, I will chase you

So what happens now?
You're turning down the volume
Am I supposed to start anew?
So what happens now?
You're turning down the volume
I'm tired of jumping through your hoops

The clock struck 12 and you, you just slipped away
And all I ever knew, told me I couldn't play
So what am I to do find another game?
You made me all that I became, I really want you back again

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water

Music you are my life
I can't handle a goodbye

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water
Now you've left me and it's like
A la-la-la lullaby
[x2]

Even, if I have to go alone
I'd rather that then let you go
So I'll face the road unknown
[x4]

Lời Việt

Em là một ngày, một ngày không có đêm
Em là một ngày, một ngày không có đêm

Anh là người tình thuở nhỏ của em
Mỗi ngày em đều mơ về anh
Giờ ta đang sống cách xa nhau
Anh đã lấy đi một phần trong em đi cùng anh

Và từ đây em sẽ không cùng anh
Người ta sẽ tìm những thứ gì đó để em làm
Nhưng anh là người tình thuở nhỏ của em
Anh đã lấy đi một phần trong em đi cùng anh

Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Có phải em nên làm lại từ đầu?
Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Em chán vì cứ nhảy qua vòng anh giăng

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước
Giờ anh bỏ rơi em và điều đó như
Một khúc hát ru
[x2]

Anh là người tình thuở nhỏ của em
Người em theo đuổi suốt nhiều năm
Cảm giác như anh đã trói chặt tay mình
Qua đôi môi và tai em

Tất cả những lời đấu yêu đã hát đó hóa thành nước mắt chán chường
Nhưng anh là người tình thuở nhỏ của em
Em sẽ theo đuổi anh
Yeah em sẽ theo đuổi anh, em sẽ theo đuổi anh

Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Có phải em nên làm lại từ đầu?
Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Em chán vì cứ nhảy qua vòng anh giăng

Đồng hồ gõ mười hai và anh, anh cứ thế biến mất
Và tất cả những gì em từng biết, anh bảo em không thể chơi
Thế em phải làm gì để tìm một trò khác?
Anh khiến em trở thành người mình muốn, em thực sự mong anh trở về

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước

Âm nhạc anh là đời em
Em không chịu nổi lời chia ly

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước
Giờ anh bỏ rơi em và điều đó như
Một khúc hát ru
[x2]

Dẫu nếu em phải đi một mình
Em thà thế rồi để anh ra đi
Thế nên em sẽ đối mặt con đường không quen
[x4]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...