Fly Like A Bird

Country Rock
MrWind
939
Fly Like A Bird

Lời bài hát

Fly Like A Bird

Da da da da da da da da da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da da da da da da da da da

Somehow I know that
There's a place up above
With no more hurt and struggling
Free of all atrocities and suffering
Because I feel the unconditional love
From one who cares enough for me
To erase all my burdens
And let me be free to

Fly like a bird
Take to the sky
I need you now Lord
Carry me high
Don't let the world break me tonight
I need the strength of you by my side
Sometimes this life can be so cold
I pray you'll come and carry me home

Can we recover
Will the world ever be
A place of peace and harmony
With no war and with no brutality
If we loved each other
We would find victory
But in this harsh reality
Sometimes I'm so despondent
That I feel the need to

Fly like a bird
Take to the sky
I need you now Lord
Carry me high
Don't let the world break me tonight
I need the strength of You by my side
Sometimes this life can be so cold
I pray you'll come and carry me home

Da da da da da da
Da da da da da da da da da da

I need you now
Lord
With your strength of you by my side
(Keep your head to the sky)
Keep your...
With God's love you'll survive

Fly like a bird
Take to the sky
(I need you now Lord)
I need you now Lord
Carry me high
Don't let the world (please don't let the world, the world, the world)
break me tonight (break me tonight, tonight, tonight)
I need the strength of you by my side
Sometimes this life can be so cold
I pray you'll come
(I pray you'll come) and carry me home
(And take me high)

Fly like a bird
Take to the sky
(I, I need)
I need you now Lord
Carry me high
(Carry me high Lord)
Don't let the world break me tonight
I need the strength of you by my side
(I need the strength of you to survive)
Sometimes this life can be so cold
(Life can be so cold)
I pray you'll come and carry me home
Ohhh (Carry me home Lord)

Carry me home
Lord

[Carry me higher, higher, higher]
I need you to recover
[Carry me higher, higher, higher]
Carry me higher Lord
[Carry me higher, higher, higher]
Carry me higher Lord
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,...

[Carry me higher, higher, higher]
[Carry me higher, higher, higher]
Hihuhhui'uhh'h'h'hu'h'hhhhhuuuu
[Carry me higher, higher, higher]
Carry me higher Lord

Lời Việt

Bay như loài chim

Bằng cách nào đó tôi biết được
Có một nơi ở trên kia
Với không một nỗi đau và sự chiến đấu
Giải phóng mọi sự bạo tàn và nỗi đau
Bởi tôi cảm thấy tình yêu vô điều kiện
Từ người luôn quan tâm đến tôi đủ đầy
Xóa bỏ đi mọi gánh nặng nơi tôi
Và cho tôi tự do để

Bay lên như loài chim
Đến tận nơi bầu trời
Con cần người ngay lúc này hỡi Chúa
Mang con lên cao
Đừng để cho thế giới này phá hủy con đêm nay
Con cần sức mạnh Người bên cạnh
Đôi khi cuộc đời có thể thật lạnh lẽo
Con nguyện cầu cho Người đến và mang con về nhà.


Phải chăng ta có thể phục sinh
Khi thế giới này này là
Một nơi của yên bình và hòa hợp
Với không chiến tranh và không hiểm ác
Nếu ta cùng yêu thương lẫn nhau
Chúng ta sẽ tìm ra chiến thắng
Nhưng trong sự thật thô ráp này
Đôi lúc tôi quá thất vọng
Đến nỗi tôi cảm thấy ước mong được

Bay lên như loài chim
Tới tận nơi bầu trời
Con cần người giờ đây Chúa ơi
Mang con lên cao
Đừng để cho thế giới trần tục hủy hoại con đêm nay
Con cần sức mạnh Người cạnh bên
Đôi khi cuộc đời có thể thật vắng lạnh
Con ước nguyện cho Người đến và đưa con về.


Con cần Người ngay bây giờ
Chúa
Với sức mạnh của Người kề bên

(Giữ lấy)
Giữ tâm hồn con nơi trời cao
Với tình yêu của Chúa con sẽ vượt qua

Bay như một chú chim
Bay đến nơi bầu trời
Con cần Người ngay nơi đây Chúa
Mang con lên cao
Đừng để cho cuộc đời nơi trần thế (làm ơn đừng cho thế giới, thế giới, thế giới) làm hại con đêm nay (hủy diệt con đêm nay)
(Đêm nay, đêm nay)
Con cần sức mạnh Người kề bên
Đôi lúc cuộc đời sao thật lạnh quá
Con ước nguyện cho Người đến
(Con nguyện cầu Người sẽ đến) và mang con về nhà
(đưa con lên cao)

Bay như loài chim
Đến tận nơi trời cao
(Con, con cần)
Con cần người ngay lúc này hỡi Chúa
Mang con lên cao
(Đưa con lên cao Chúa ơi)
Đừng để cho cuộc đời này phá hủy con đêm nay
Con cần có sức mạnh của Người bên cạnh
(Con cần sức mạnh Người để tiếp sống)
Đôi khi cuộc đời có thể thật rét buốt
(Cuộc sống có thể quá tàn nhẫn)
Con nguyện cầu cho Người đến và mang con về
Ôi (Mang con đi Chúa)

Mang con ra đi
Chúa ơi

[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
Con cần Người để tái sinh
[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
Đưa con cao hơn hỡi Chúa
[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
Đưa con lên cao Chúa ơi
Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,...
[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
Ôi
[Mang con cao hơn, cao hơn, cao hơn]
Mang con bay cao, bay xa hỡi ChúaĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...