Fly To The Moon

Disco
MrWind
1501
Fly To The Moon

Lời bài hát

I'm lost in you, I'm lost in love
What can I do, words not enough
I'm lost in space, I'm lost in you
Oh my babe, what can I do?
I'm lost in your eyes, in your disguise
Oh you can run, but you can't hide
I'm lost in space, I'm lost in you
Oh my babe, what can I do?

Fly to the moon
I'm coming soon
I swear to you
My baby blue
Fly to the moon for your sweet love
What can I do can't turn it off
I die for you and your sweet love tonight

We two are one and I'm still here
Together strong, don't disappear
I'm lost in space, I'm lost in you
Oh my babe, what can I do
Don't tell me lies under the sky
Where we had love, don't say goodbye
I'm lost in space, I'm lost in you
Oh my babe, what can I do

Lời Việt

Tôi lạc vào em, lạc vào tình em
Tôi có thể làm gì, ngôn từ không đủ
lạc vào không gian, lạc mất vào em
Người yêu hỡi, tôi làm gì đây?
Tôi lạc vào mắt em, vào lớp ngụy trang
Em có thể chạy, nhưng không thể lẩn trốn
Lạc vào không gian, tôi lạc vào em
Người yêu hỡi, tôi làm gì đây

Bay lên mặt trăng
Tôi sẽ đến sớm thôi
hứa với em đấy
Cô bé u sầu
Lên tận vầng trăng vì tình yêu dịu ngọt của em
Tôi làm gì đây, tôi không thể thay đổi
Chết vì em vì tình yêu ngọt ngào của em đêm nay

Hai chúng ta là một và tôi vẫn ở đây
Cùng nhau mạnh mẽ đừng tan biến
Lạc vào không gian, tôi lạc vào em
Người yêu hỡi, tôi làm gì đây
Dưới trời cao này, đừng nói dối tôi
Nơi ta từng yêu, đừng nói chia tay
Tôi đang lạc vào không gian, lạc vào trong em
Ôi người yêu, tôi làm gì đây


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...