For The First Time

Unknow Category
MrWind
974
For The First Time

Lời bài hát

COURTNEY
Sometimes, It's hard to see what's been there all along

NIKKO
Sometimes we're sure of everything, until we find out that we're all wrong

BOTH
Now we're standing here,face to face,

COURTNEY
Nothing feels the same

BOTH
For the first time, I realize something i didn't see before.
For the first time, looking in your eyes,
suddenly there's so much more,
something we both feel inside for the first time.

COURTNEY
How did we ever end up here? i dont know, but it feels so right.

NIKKO
The last thing, I ever expected, is happening it's you and I.
There's something real, I can't explain, and nothing feels the same.

BOTH
For the first time, I realize, something I didn't see before.
For the first time, looking in your eyes, suddenly there's so much more.
Something we both feel inside for the first time.

NIKKO
I can't find the words,

BOTH
For how I feel about you, just want to be around you now,

COURTNEY
I never imagined,

BOTH
For the first time, I realize something i didn't see before.
For the first time, looking in your eyes,
suddenly there's so much more,
something we both feel inside for the first time.

COURTNEY
Oohhh

BOTH
For the first time.

Lời Việt

COURTNEY
Có đôi lúc, để nhìn thấy những điều đã luôn hiện diện cũng thật khó

NIKKO
Đôi lúc chúng ta chắc chắn về tất cả mọi chuyện
Cho đến khi nhận ra mình đã sai

BOTH
Giờ thì chúng mình đứng đây, mặt đối mặt

COURTNEY
Tất cả đều không còn như trước nữa

BOTH
Từ lần đầu tiên, tôi nhận ra những điều chưa bao giờ tôi được thấy
Từ lần đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt kia
Bỗng dưng hiển hiện thật nhiều điều
Một điều gì đó dậy lên trong tâm hồn...vào lần đầu tiên

COURTNEY
Làm sao chúng mình có thể kết thúc ở đây được nhỉ?
Em không biết...nhưng cảm giác này thật chân thực

NIKKO
Điều tôi vẫn mong đợi đã xảy ra...
Là tôi và em
Một điều gì đó thật chân thực, tôi chẳng thể giải thích
Và tất cả đều không còn như trước

BOTH
Từ lần đầu tiên, tôi nhận ra những điều chưa bao giờ tôi được thấy
Từ lần đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt kia
Bỗng dưng hiển hiện thật nhiều điều
Một điều gì đó dậy lên trong tâm hồn...vào lần đầu tiên

NIKKO
Không còn lời nào để nói

BOTH
Những gì tôi đang cảm thấy về em
Là muốn ở bên em ngay lúc này đây

COURTNEY
Em chưa bao giờ tưởng tượng được

BOTH
Từ lần đầu tiên, tôi nhận ra những điều chưa bao giờ tôi được thấy
Từ lần đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt kia
Bỗng dưng hiển hiện thật nhiều điều
Một điều gì đó dậy lên trong tâm hồn...vào lần đầu tiên

COURTNEY
Oohhh

BOTH
Từ lần đầu tiên...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...