Fortune Teller

Rock
MrWind
1699
Fortune Teller

Lời bài hát

I'm not a fortune teller
I won't be bringing news of what tomorrow brings
I'll leave that up to you
I'm not a fortune teller
Don't have crystal ball
I can't predict the future
Can't see nothing at all

It doesn't mean I'm afraid of all the things that you say
But I just think we should stay
Stuck in the moment today
And as the seasons roll back
No matter how hard I try
Some of it will end and the leaves will turn again

I don't know why you're acting like this
I don't know why you have to do it again
Why you have to go, and ruin the night
Don't worry about tomorrow's mess

I never know how the future will go
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
I never change, but I want you to stay
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller

I don't like watching TV
I don't know what that all means
And your american dream, baby it just stays in me
I know what I'm thinking, may not be in your mind
I know the song I'm singing, it's not your favorite kind

It doesn't mean I'm afraid of all the things that you say
But I just think we should stay
Stuck in the moment today
And as the seasons roll back
No matter how hard I try
Some of it will end and the leaves will turn again

I don't know why you're acting like this
I don't know why you have to do it again
Why you have to go, and ruin the night
Don't worry about tomorrow's mess

I never know how the future will go
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
I never change, but I want you to stay
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller

This feeling, keeps growing, these rivers keep flowing
How can I have answers when you drive me in questions

I never know how the future will go
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
I never change, but I want you to stay
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller

I never know how the future will go
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller
I never change, but I want you to stay
I don't know what to tell you, I'm not a fortune teller

Lời Việt

Anh không phải là thầy bói
Anh sẽ không mang đến tin tức của ngày mai
Anh sẽ để cho em tự định đoạt
Anh không phải là thầy bói
Không có quả cầu pha lê
Anh không thể dự đoán tương lai
Không thể thấy gì ráo trọi

Không có nghĩa là anh sợ tất cả những điều em nói
Nhưng anh chỉ nghĩ rằng ta nên ở lại
Nấn ná trong khoảnh khắc ngày hôm nay
Và khi những mùa quay trở lại
Dù anh có cố gắng chừng nào
Một vài thứ sẽ kết thúc và những chiếc lá sẽ lại đổi màu

Anh không biết vì sao em hành động như vậy
Anh không biết vì sao em lại làm thế nữa
Vì sao em phải ra đi và phá hủy buổi đêm
Đừng lo lắng về rối rắm của ngày mai

Anh không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói
Anh không bao giờ thay đổi, nhưng anh muốn em ở lại
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói

Anh không thích xem TV
Anh không biết cái thứ đó có nghĩa lý gì
Và giấc mộng Mỹ của em, cưng à, cứ ở bên anh nhé
Anh biết anh đang nghĩ gì, anh có thể không trong tâm trí em
Anh biết bài ca anh đang hát, nó không phải thể loại yêu thích của em

Không có nghĩa là anh sợ tất cả những điều em nói
Nhưng anh chỉ nghĩ rằng ta nên ở lại
Nấn ná trong khoảnh khắc ngày hôm nay
Và khi những mùa quay trở lại
Dù anh có cố gắng chừng nào
Một vài thứ sẽ kết thúc và những chiếc lá sẽ lại đổi màu

Anh không biết vì sao em hành động như vậy
Anh không biết vì sao em lại làm thế nữa
Vì sao em phải ra đi và phá hủy buổi đêm
Đừng lo lắng về rối rắm của ngày mai

Anh không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói
Anh không bao giờ thay đổi, nhưng anh muốn em ở lại
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói

Cảm giác này, cứ trào dâng, những dòng sông này cứ trôi mãi
Sao anh có thể có những câu trả lời khi em cứ tuôn những câu hỏi đến anh

Anh không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói
Anh không bao giờ thay đổi, nhưng anh muốn em ở lại
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói

Anh không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói
Anh không bao giờ thay đổi, nhưng anh muốn em ở lại
Anh không biết phải nói gì với em, anh không phải là thầy bói


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé