Friends Are Friends Forever

Country Rock
MrWind
744
Friends Are Friends Forever

Lời bài hát

Packing up the dreams God planted
In the fertile soil of you
Cant believe the hopes hes granted
Means a chapter in your life is through
But well keep you close as always
It wont even seem youve gone
cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong

Chorus:
And friends are friends forever
If the lords the lord of them
And a friend will not say never
cause the welcome will not end
Though its hard to let you go
In the fathers hands we know
That a lifetimes not too long to live as friends.

With the faith and love gods given
Springing from the hope we know
We will pray the joy youll live in
Is the strength that now you show

But well keep you close as always
It wont even seem youve gone
cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong

And friends are friends forever
If the Lord's the Lord of them
And a friend will not say never
'Cause the welcome will not end
Though it's hard to let you go
In the Father's hands we know
That a lifetime's not too long
To live as friends

And friends are friends forever
If the Lord's the Lord of them
And a friend will not say never
'Cause the welcome will not end
Though it's hard to let you go
In the Father's hands we know
That a lifetime's not too long
To live as friends

Though it's hard to let you go
In the Father's hands we know
That a lifetime's not too long
To live as friends

No a lifetime's not too long
To live as friends

Lời Việt

Nhặt lên những ước mơ Thượng đế đã gieo trồng
Trong mảnh đất màu mỡ của bạn
Không thể tin rằng những hy vọng mà ngài ban cho
Là một chương sách ý nghĩa trong suốt cuộc đời bạn
Nhưng chúng tôi sẽ luôn bên bạn
Sẽ không để bạn rời xa
Bởi trái tim chúng tôi rộng mở
Sẽ vun đắp cho tình yêu thương mạnh mẽ!

[Chorus]

Và những người bạn mãi luôn bên nhau
Nếu Thượng đế chính là đấng tối cao
Thì một người bạn sẽ không thốt lên câu chối từ
Sự thân thiện mãi ko kết thúc
Nó khó để bạn rời xa
Trong cánh tay của Đức Chúa Trời
Chúng tôi hiểu cuộc đời không vô nghĩa
khi sống như những người người bạn

Cùng lòng tin và tình yêu thương mà Ngài đã ban tặng
Là nguyên nhân của mọi hy vọng
Chúng tôi sẽ nguyện cầu niềm vui ở lại cùng bạn
Nào bạn hãy mạnh mẽ lên?

Nhưng chúng tôi sẽ luôn bên bạn
Sẽ không để bạn rời xa
Bởi trái tim chúng tôi rộng mở
Sẽ vun đắp cho tình yêu thương mạnh mẽ!

[Chours]

Và những người bạn mãi luôn bên nhau
Nếu Thượng đế chính là đấng tối cao
Thì một người bạn sẽ không thốt lên câu chối từ
Sự thân thiện mãi ko kết thúc
Nó khó để bạn rời xa
Trong cánh tay của Đức Chúa Trời
Chúng tôi hiểu cuộc đời không vô nghĩa
khi sống như những người người bạn

sống như những người người bạn

Nó khó để bạn rời xa
Trong cánh tay của Đức Chúa Trời
Chúng tôi hiểu cuộc đời không vô nghĩa
khi sống như là những người người bạn

cuộc đời không vô nghĩa
khi sống như là những người người bạn!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...