Get It Started (ft. Shakira)

Dance
MrWind
1407
Get It Started (ft. Shakira)

Lời bài hát

[Pitbull:]
To all these rappers I apologize
I know it ain’t fair,
the only ball I drop
New Years, Times Square
The world is mine
sixth sense
I see seven signs
now baby, let’s get started for life

[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
I feel like I could stare in them for a lifetime
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started

[Pitbull:]
You know it feels right

[Pitbull:]
Big news, Pitbull
Tom Cruise, Mumbai
all lit up like a December night,
like the 4th of July, Vanilla Sky
Thrilla in Manilla
Knockin em out like Pacquiao
New Ali, new Frazier
but for now it’s off to Malaysia
Two passports, three cities, two countries, one day
Now that’s worldwide
if you think it’s a game let’s play
Deal

[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
I feel like I could stare in them for a lifetime
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started

[Pitbull:]
You know it feels right

[Pitbull:]
I am what they thought I’d never become,
I believed and became it
now I’m here to claim it
I hustle anything, you name it
I went from evictions to Food Stamps,
to back in work what dawn..
to a passport, flooded with stamps
now slowly, everywhere I land
Two passports, three cities, two countries, one day
Now that’s worldwide
if you think it’s a game let’s play
Deal

[Shakira]
Cause if it feels right
we shouldn’t waste any more time
let’s get it started, don’t think about it
you know I’m gonna make alright, alright
Cause if it feels right
you know I’ve made up my mind
let’s get it started, don’t think about it
I know that we can make it alright alright

[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
I feel like I could stare in them for a lifetime
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started for life (tonight)
for life (tonight) for life
we can get started

[Pitbull:]
Don’t start what you can’t finish
you know it feels right
let’s go!

[Pitbull:]
you know it feels right

Lời Việt

[Pitbull:]
Tôi gửi lời tạ lỗi đến tất cả những tay rap này
Tôi biết là bất công lắm
Quả cầu duy nhất tôi thả (1)
Năm Mới, Quảng Trường Thời Đại
Thế giới là của tôi
Giác quan thứ sáu
Tôi thấy bảy dấu hiệu
Này cưng hỡi, ta hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời

[Shakira]
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu

[Pitbull:]
Em biết cảm giác đấy thật thích thú

[Pitbull:]
Tin mới cóng, Pitbull
Tom Cruise, Mumbai
Cả đám sáng rực như một đêm Tháng Chạp
Như Ngày Độc Lập (2), Khung Trời Ảo Mộng (3)
Rộn ràng Manilla
Hạ đo ván bọn nó như Pacquiao (4)
Ali mới cóng (5), Frazier mới cóng (6)
Nhưng giờ thì Malaysia thẳng tiến
Hai hộ chiếu, ba thành phố, hai thành phố, một ngày
Giờ thì đó gọi là chu du khắp chốn
Nếu em nghĩ đó là một trò chơi thì hãy chơi thôi
Chơi thì chơi

[Shakira]
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu

[Pitbull:]
Em biết cảm giác đấy thật thích thú

[Pitbull:]
Anh đây là người họ nghĩ anh sẽ không bao giờ trở thành
Anh đã tin và trở thành con người ấy
Giờ anh ở đây để quả quyết
Anh huýt sáo bất kỳ thứ gì, em cứ kể tên
Anh từ bị tịch thu tài sản đến Food Stamps (7)
Để về lại với công việc từ lúc ban đầu
Với một hộ chiếu, ngập lụt trong tem thư
Giờ chầm chậm, mọi nơi anh hạ cánh
Hai hộ chiếu, ba thành phố, hai thành phố, một ngày
Giờ thì đó gọi là chu du khắp chốn
Nếu em nghĩ đó là một trò chơi thì hãy chơi thôi
Chơi thì chơi

[Shakira]
Vì nếu cảm giác đấy thật thích thú
Ta không nên lãng phí phút giây nào nữa
Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời, đừng nghĩ đến làm gì
Anh biết em sẽ làm cho mọi chuyện suôn sẻ
Vì nếu cảm giác đấy thật thích thú
Anh biết đấy, em nghĩ thông suốt rồi
Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời, đừng nghĩ đến làm gì
Em biết rằng ta có thể làm cho mọi chuyện suôn sẻ

[Shakira]
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
Ta có thể bắt đầu

[Pitbull:]
Đừng bắt đầu điều em không thể kết thúc
Em biết cảm giác đấy thật thích thú
Hãy tiến lên!

[Pitbull:]
Em biết cảm giác đấy thật thích thú


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...