Ghosts

Alternative
MrWind
721
Ghosts

Lời bài hát

I'm sick and tired of,
Hanging out my window
I've learnt from past experience,
Rain can't make flowers grow

Friends don't stick around,
They go which way the wind blows
You're never safe and sound,
Until all your doors are closed...
Doors are closed...
Doors are closed...

When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts
When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts

Oh, oh, oh

Soon it will all fall apart,
And their roads will have no way
And you'll be the one laughing as,
Their fences fade away

And instead of being left there,
Feeling all alone
Break down the house you made of match sticks,
And set, fire to their throne...
To their throne...
To their throne...

When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts
When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts

Home becomes what you're scared of the most
Home becomes what you're scared of the most
When shadows turn into ghosts
Just what you're scared of the most...

I'm pulling pictures off the wall
Watching smiles as they fall...
(2x)

I'm pulling pictures off the wall
Watching smiles as they fall
Pulling pictures off the wall...

I'm pulling pictures of the wall
Watching smiles as they fall...

When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts
When you're awake on your own
Shadows turn into ghosts

Home becomes what you're scared of the most
Home becomes what you're scared of the most
When shadows turn into ghosts
Just what you're scared of the most...

Lời Việt

Tôi đã phát ốm và mệt mỏi vì phải
Ngó mãi ra ngoài cửa sổ
Tôi đã học được từ những trải nghiệm trong quá khứ
Mưa rơi không khiến những bông hoa lớn lên

Bạn bè không ở gần bên
Họ đi theo đường gió thôi
Bạn không bao giờ cảm thấy bình yên
Cho tới khi tất cả mọi cánh cửa đã khép lại
Tất cả mọi cánh cửa đã khép lại...
Tất cả mọi cánh cửa đã khép lại...

Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma
Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma

Oh, oh oh

Sớm thôi tất cả sẽ sụp đổ
Rồi con đường của họ sẽ không dẫn tới đâu
Rồi bạn sẽ là kẻ cười lớn, khi mà
Những hàng rào che chắn cho họ phai nhạt đi

Và thay vì bị bỏ lại đây
Cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Hãy phá nát ngôi nhà bạn đã dựng lên bằng những que diêm
Và châm lửa đốt ngôi vương của họ...
Đốt ngôi vương của họ...
Đốt ngôi vương của họ...

Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma
Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma

Tổ ấm trở thành thứ bạn sợ nhất
Tổ ấm trở thành thứ bạn sợ nhất
Khi những cái bóng chuyển thành những bóng ma
Đó chính là điều bạn sợ hãi nhất

Tôi hất những bức tranh rơi khỏi tường
Ngắm nhìn những nụ cười khi chúng rơi xuống

Tôi hất những bức tranh rơi khỏi tường
Ngắm nhìn những nụ cười khi chúng rơi xuống
Tôi hất những bức tranh rơi khỏi tường

Tôi hất những bức tranh rơi khỏi tường
Ngắm nhìn những nụ cười khi chúng rơi xuống

Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma
Khi bạn tự mình thức giấc
Những cái bóng chuyển thành những bóng ma

Tổ ấm trở thành thứ bạn sợ nhất
Tổ ấm trở thành thứ bạn sợ nhất
Khi những cái bóng chuyển thành những bóng ma
Đó chính là điều bạn sợ hãi nhất


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé