Give Me Peace On Earth

Disco
MrWind
1035
Give Me Peace On Earth

Lời bài hát

Love is easy
Hate is wrong
Find the way, babe
Way back home
Give your heart
Love will never die
Or a little cloud will cry
We're cry
Be a dreamer - be a fool
Come and break all this rules
Better late than never done
For the children
We need a home

Give me peace on earth
Give me all your love
Say, that we won't fighting
For the peace of all
Give me peace on earth (Give me chill on earth)
Give me all your love (Give me all your love)
For the little children
For the peace of all

Come together - turn a dream
For the children, love is all we need
All the wrongs don't make it right
For the children we will fight

Lời Việt

Yêu thật dễ chịu
Ghét thật chẳng hay
Tìm một con đường
Quay về tổ ấm
Trao trái tim em là
Tình yêu bất diệt
Hoặc một đám mây nhỏ nhoi sẽ rơi lệ
Chúng ta khóc
Là một kẻ mộng mơ - một kẻ dại khờ
Hãy đến đây và phá tan mọi quy tắc này
Muộn còn hơn chẳng bao giờ
Cho trẻ thơ
Chúng ta cần một tổ ấm

Trao cho tôi hoà bình trên trái đất này
Trao cho tôi tất cả tình yêu của bạn
Nói đi, rằng chúng ta sẽ không mâu thuẫn
Vì sự hoà bình của mọi người
Trao cho tôi hoà bình trên trái đất này (chia với tôi sự lạnh lẽo trên trái đất)
Trao cho tôi tất cả tình yêu của bạn (Trao cho tôi tất cả tình yêu của bạn)
Cho những đứa trẻ bé bỏng
Cho hoà bình của mọi người

Hãy đến bên nhau - cùng đổi thay những giấc mơ
Cho những đứa trẻ, tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần
Mọi thứ đã sai đừng chẳng thể đúng lại
Chúng ta sẽ đấu tranh vì những đứa trẻ.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...