Gone, Gone, Gone

Country
MrWind
3589
Gone, Gone, Gone

Lời bài hát

When life leaves you high and dry
I'll be at your door tonight
If you need help, if you need help
I'll shut down the city lights,
I'll lie, cheat, I'll beg and bribe
To make you well, to make you well

When enemies are at your door
I'll carry you away from war
If you need help, if you need help
Your hope dangling by a string
I'll share in your suffering
To make you well, to make you well

Give me reasons to believe
That you would do the same for me

And I would do it for you, for you
Baby, I'm not moving on
I love you long after you're gone.
For you, for you.
You would never sleep alone
I love you long after you're gone
And long after you're gone, gone, gone.

When you fall like a statue
I'm gon' be there to catch you
Put you on your feet, you on your feet
And if your well is empty
Not a thing will prevent me
Tell me what you need, what do you need

I surrender honestly
You've always done the same for me

So I would do it for you, for you.
Baby, I'm not moving on
I love you long after you're gone.
For you, for you.
You would never sleep alone.
I love you long after you're gone
And long after you're gone gone gone.

You're my back bone,
You're my cornerstone
You're my crutch when my legs stop moving
You're my head start,
You're my rugged heart
You're the pulse that I've always needed

Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum my heart never stops beating

For you, for you
Baby I'm not moving on
I love you long after you're gone.
For you, for you.
You would never sleep alone
I love you long after you're gone.

For you, for you.
Baby I'm not moving on,
I love you long after you're gone.
For you, for you.
You would never sleep alone.
I love you long, long after you're gone.

Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum, baby, don't stop beating
Like a drum my heart never stops beating for you

And long after you're gone, gone, gone.
I love you long after you're gone gone, gone.

Lời Việt

Khi cuộc đời để em mắc cạn
Anh sẽ ở cửa nhà em đêm nay
Nếu em cần giúp, nếu em cần giúp
Anh sẽ dập tắt mọi ánh đèn phố thị
Anh sẽ dối, lừa, anh sẽ cược và hối lộ
Để làm cho em vui, làm cho em vui

Khi quân địch đứng trước cửa nhà em
Anh sẽ mang em đi xa khỏi chiến tranh
Nếu em cần giúp, nếu em cần giúp
Niềm hy vọng của em treo dây đu đưa
Anh sẽ sẻ chia nỗi đau khổ em mang
Để làm cho em vui, làm cho em vui

Trao anh những lý do để tin tưởng
Rằng em sẽ làm giống như thế với anh

Và anh sẽ làm thế vì em, vì em
Cưng à, anh vẫn chưa bước tiếp
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Vì em, vì em
Em sẽ không bao giờ ngủ một mình
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Và rất lâu sau khi em ra đi, ra đi, ra đi

Khi em ngã như một tượng đài
Anh sẽ đến đó để đỡ lấy em
Đặt đôi chân em vững, đặt đôi chân em vững
Và nếu giếng của em cạn khô
Không có gì sẽ cản trở anh
Hãy nói anh biết điều em cần, điều em cần

Anh thành khẩn đầu hàng
Em vẫn luôn làm như thế với anh

Thế nên anh sẽ làm thế vì em, vì em
Cưng à, anh vẫn chưa bước tiếp
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Vì em, vì em
Em sẽ không bao giờ ngủ một mình
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Và rất lâu sau khi em ra đi, ra đi, ra đi

Em là xương sống của anh
Em là viên đá cốt yếu của anh
Em là cái nạng của anh khi đôi chân bị thương
Em là đỉnh đầu của anh
Em là con tim khổ đau của anh
Em là mạch đập mà anh luôn luôn cần có

Như cái trống, cưng à, không ngừng vỗ
Như cái trống, cưng à, không ngừng vỗ
Như cái trống, cưng à, không ngừng vỗ
Như cái trống, tim anh không hề ngừng đập

Vì em, vì em
Cưng à, anh vẫn chưa bước tiếp
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Vì em, vì em
Em sẽ không bao giờ ngủ một mình
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu

Vì em, vì em
Cưng à, anh vẫn chưa bước tiếp
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu
Vì em, vì em
Em sẽ không bao giờ ngủ một mình
Anh vẫn yêu em từ khi em đi rất lâu

Như cái trống, cưng à, đừng ngừng vỗ
Như cái trống, cưng à, đừng ngừng vỗ
Như cái trống, cưng à, đừng ngừng vỗ
Như cái trống, tim anh không hề ngừng đập vì em

Và rất lâu sau khi em ra đi, ra đi, ra đi
Anh vẫn yêu em dài lâu từ khi em ra đi, ra đi, ra đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...