Good Old Days

Punk Rock
MrWind
2203
Good Old Days

Lời bài hát

1,2,3,4,5 years go by
I don't really know why I don't really know why
7,8,9,11 years go by
I don't really know why I don't really know why
I still feel the same way I did when I was 17
I still look over my shoulder waitin for the world to change

But these are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
And I think I'd like to stay
I'd like to stay
I'd like to stay

1,2,3,4,5 years ago
I didn't see a belly with a child on the inside
6,7,8,10 years ago I thought I knew about love
I only knew about the fight
I look back and I realize all those times I was lonely
Praying for something to hurry up and come and save me

But these are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
And I wish that I could stay
I wish that I could stay
I wish I could stay

These are the good old days
I could stay
These are the good old days
And the more that you let it go
The faster the time goes
The darker the night is
The lighter the moon glows

These are the good old days
These are the good old days

1,2,3,4,5 years from now
I hope I'm still getting down
I hope I'm still around
But 6,7,8,10 beers ago
I had a revelation all is well right now
It's all good right now
It's all good right now
It's all good right now

These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
And I wish that I could stay

These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
And I wish that I could stay

These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
And I wish that I could stay
I wish that I could stay
And I wish that I could stay
These are the good old days
And I wish that I could stay

These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days
These are the good old days

Lời Việt

1,2,3,4,5 năm trôi qua
Tôi thật sự không biết tại sao tôi thật sự không biết tại sao
7,8,9,11 năm tiếp tục trôi qua
Tôi thật sự không biết tại sao tôi thật sự không biết tại sao
Tôi vẫn cảm thấy như thời 17
Tôi vẫn liếc nhìn qua vai chờ đợi thế giới này thay đổi

Nhưng đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi nghĩ rằng tôi muốn ở lại
Tôi muốn ở lại
Tôi muốn ở lại

1,2,3,4,5 năm trước
Tôi không thấy cái bụng bự với một đứa trẻ bên trong
6,7,8,10 năm trước đây, tôi nghĩ rằng tôi biết về tình yêu
Thật ra tôi chỉ biết về cuộc chiến
Tôi nhìn lại và tôi nhận ra tôi quá cô đơn
Cầu nguyện cho một cái gì đó hãy nhanh đến và cứu lấy đời tôi

Nhưng đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại
Tôi ước rằng tôi có thể ở lại
Tôi ước gì tôi có thể ở lại

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Tôi có thể ở lại
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và anh đã để nó qua nhanh
Nhanh hơn cả thời gian trôi
Tăm tối hơn cả đêm tối
Sáng hơn cả mặt trăng

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ

1,2,3,4,5 năm từ bây giờ
Tôi hy vọng tôi vẫn có thể tự rời khỏi bàn ăn
Tôi hy vọng tôi vẫn còn quanh đây
Nhưng 6,7,8,10 chai bia trước đây
Tôi đã có một sự soi rọi
Nên bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi
Bây giờ tất cả đều tốt
Bây giờ tất cả đều tốt
Bây giờ tất cả đều tốt

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại
Tôi ước rằng tôi có thể ở lại
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Và tôi ước rằng tôi có thể ở lại

Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ
Đây là những ngày xưa đẹp đẽ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé