Guardian

Rock
MrWind
1047
Guardian

Lời bài hát

You, you who has smiled when you’re in pain
You who has soldiered through the profane
They were distracted and shut down

So why, why would you talk to me at all
such words were dishonorable and in vain
their promise as solid as a fog

and where was your watchman then

I’ll be your keeper for life as your guardian
I’ll be your warrior of care your first warden
I’ll be your angel on call, I’ll be on demand
The greatest honor of all, as your guardian

you, you in the chaos feigning sane
You who has pushed beyond what’s humane
Them as the ghostly tumbleweed

And where was your watchman then

I’ll be your keeper for life as your guardian
I’ll be your warrior of care your first warden
I’ll be your angel on call, I’ll be on demand
The greatest honor of all, as your guardian

now no more smiling mid crestfall
No more managing unmanageables
No more holding still in the hailstorm

Now enter your watchwoman

I’ll be your keeper for life as your guardian
I’ll be your warrior of care your first warden
I’ll be your angel on call, I’ll be on demand
The greatest honor of all, as your guardian

Lời Việt

Bạn, bạn là người mỉm cười khi đớn đau
Bạn là người chiến đấu cho trọn thế tục
Chúng cùng quẫn và chấm dứt

Vậy thì tại sao, tại sao bạn lại nói chuyện với tôi
Với những ngôn từ đê hèn và vô nghĩa như thế
Lời hứa của chúng cũng chỉ dày như màn sương

Và người bảo vệ của bạn thì đang ở nơi nao?

Tôi sẽ là người canh gác cả đời, người bảo hộ cho bạn
Tôi sẽ là chiến binh quan tâm, người giám sát của bạn
Tôi sẽ là thiên thần túc trực, chờ đợi yêu cầu của bạn
Niềm vinh hạnh lớn lao nhất, khi được là người bảo hộ cho bạn

Bạn, bạn trong cơn bấn loạn giả vờ lành mạnh
Bạn là người thúc ép vượt quá những gì nhân đức
Chúng, như bụi cỏ lăn chập chờn ma quái

Và người bảo vệ của bạn thì đang ở nơi nao?

Tôi sẽ là người canh gác cả đời, người bảo hộ cho bạn
Tôi sẽ là chiến binh quan tâm, người giám sát của bạn
Tôi sẽ là thiên thần túc trực, chờ đợi yêu cầu của bạn
Niềm vinh hạnh lớn lao nhất, khi được là người bảo hộ cho bạn

Giờ thì chẳng còn nụ cười giữa chán chê
Chẳng còn kiểm soát những điều vượt quá tầm
Chẳng còn níu giữ giữa cơn mưa đá

Và người bảo vệ của bạn thì đang ở nơi nao?

Tôi sẽ là người canh gác cả đời, người bảo hộ cho bạn
Tôi sẽ là chiến binh quan tâm, người giám sát của bạn
Tôi sẽ là thiên thần túc trực, chờ đợi yêu cầu của bạn
Niềm vinh hạnh lớn lao nhất, khi được là người bảo hộ cho bạn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé