Hands All Over

Electronic Pop
MrWind
744
Hands All Over

Lời bài hát

Put your hands all over
Put your hands all over me
Put your hands all over
Put your hands all over me (put your hands all over me)

I can't seem to find
A pretty little face I left behind
Wandered out on the open road
Looking for a better place to call home

Gave her a place to stay
And she got up and ran away
And now I have had enough
A pretty little face has torn me up

Put your hands all over me
Please talk to me, talk to me
Tell me everything is gonna be alright

Put your hands all over me
Please walk with me, walk with me now
Love is a game you say
Play me and put me away

(Put your hands all over me)
Ohh

Now you've lost your mind
A pretty little girl I left behind
And now you're getting rough
But everybody knows you're not that tough

She wandered out on the open road
Looking for a place to call your own
You're scared to death of the road ahead
Pretty little thing don't get upset

Put your hands all over me

Please talk to me, talk to me
Tell me everything is gonna be alright (s'gonna be alright)

Put your hands all over me
Please walk with me, walk with me now
Love is a game you say, play me and put me away
Love is a game you say, play me and put me away

Put your hands all over me, ooh, woo
Put your hands all over me, yeh yeh yeh, yeh
Put your hands all over me, ooh (All over me)

So come down off your cloud
Say it now and say it loud
Get up in my face
Pretty little girl, come make my day

Put your hands all over me
Please talk to me, talk to me girl
Put your hands all over me
Gotta walk with me, walk with me now (come on, woo)

Put your hands all over me
Gotta talk to me, talk to me (come on now, babe)
Put your hands all over me (woo)
Gotta walk with me, walk with me now

Love is a game you say, play me and put me away
Love is a game you say, play me and put me away

(Put your hands all over me)
Yeh (All over me)

Put your hands all over
Put your hands all over me.

Lời Việt

Đặt bàn tay em trên khắp
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi
Đặt bàn tay em trên khắp
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi (đặt tay trên khắp người tôi).

Tôi dường như không thể tìm thấy
Một khuôn mặt khá dễ thương mà tôi đã bỏ lại phía sau
Lang thang trên các con đường trống trải
Tìm kiếm một chỗ tốt hơn để gọi về nhà.

Đã đưa cho cô bé một chốn để dừng chân
Và cô bé đã đứng dậy và bỏ chạy
Và giờ đây tôi đã có đủ
Một khuôn mặt dễ thương bé bỏng đã xé nát tôi.

Đặt bàn tay em trên khắp người tôi
Xin hãy trò chuyện cùng tôi, trò chuyện cùng tôi lúc này
Nói với tôi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Đặt bàn tay em trên khắp người tôi
Hãy đi bộ với tôi, đi với tôi lúc này
Tình yêu là một trò chơi mà em nói
Chơi tôi và đá tôi đi.

(Đặt bàn tay em trên khắp người tôi)
Ohh

Bây giờ em đã mất trí rồi
Một cô gái khá dễ thương mà tôi đã bỏ lại phía sau
Và bây giờ em đang gặp khó khăn
Nhưng mọi người thừa biết em không có khó khăn.

Cô bé lang thang trên những con đường rộng mở
Tìm kiếm một chốn gọi là của riêng cô
Cô bé sợ cái chết trên con đường phía trước
Này cô bé dễ thương ơi, đừng bối rối

Đặt bàn tay em trên khắp người tôi

Hãy trò chuyện cùng tôi, trò chuyện cùng tôi,
Nói với tôi mọi thứ rồi sẽ ổn (sẽ không sao đâu).

Đặt bàn tay em trên khắp người tôi
Hãy đi bộ cùng tôi, đi cùng tôi lúc này
Tình yêu là một trò chơi em nói, chơi tôi và đá tôi đi
Tình yêu là một trò chơi em nói, chơi tôi và đá tôi đi
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi, ooh, woo
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi, yeh yeh yeh, yeh
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi, ooh (Khắp người tôi)

Vì vậy, bước xuống khỏi đám mây của em
Nói lên lúc này rồi hét thật to
Thức dậy trên khuôn mặt tôi
Cô bé dễ thương, đổi mới đời tôi.

Đặt tay em trên khắp người tôi
Hãy trò chuyện cùng tôi, trò chuyện cùng tôi, cô bé
Đặt tay em trên khắp người tôi
Hãy đi với tôi, đi với tôi bây giờ (lúc này, woo).

Đặt bàn tay em khắp người tôi
Hãy trò chuyện cùng tôi, trò chuyện cùng tôi (lúc này, bé cưng)
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi (woo)
Hãy đi với tôi, đi với tôi lúc này.

Tình yêu là một trò chơi em nói, chơi tôi và đá tôi đi
Tình yêu là một trò chơi em nói, chơi tôi và đá tôi đi.

(Đặt tay em trên khắp người tôi)
Yeh (Khắp người tôi).

Đặt bàn tay em trên khắp
Đặt bàn tay em trên khắp người tôi.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...