Tên Thể loại:

Hardcore Death Metal

0

Thông tin

đây là sự kết hợp tuyệt vời của thể loại nhạc Hardcore và Death metal. Các ban nhạc chơi thể loại này thường chơi guitar khá trau truốt ngược hẳn với Grincore. Những ban nhạc tiêu biểu: Carcass(Anh), Satariel (Thuỵ điển)