Hate (I Really Don't Like You)

Unknow Category
MrWind
1071
Hate (I Really Don't Like You)

Lời bài hát

Love, love, love, love, love, love.
Woo!

You were everything I wanted.
You were everything a girl could be.
Then you left me brokenhearted,
Now you don't mean a thing to me.
All I wanted was your
Love, love, love, love, love, love.

Hate is a strong word,
but i really, really, really don't like you.
Now that it's over
I don't even know what I liked about you.
Brought you around,
and you just brought me down.
Hate is a strong word,
but I really, really, really don't like you.

I really don't like you...

Thought that everything was perfect,
Isn't that how it's supposed to be?
Thought you thought that I was worth it,
Now I think a little differently.
All i wanted was your
Love, love, love, love, love, love.

Hate is a strong word,
but i really, really, really don't like you. (I really don't like you)
Now that it's over
I don't even know what I liked about you. (liked about you)
Brought you around,
and you just brought me down.
Hate is a strong word,
but I really, really, really dont like you

Now that it's over,
you can't hurt me.
Now that it's over,
you can't bring me down.

(Ooh, ooh, ooh, oh, oh, oh...)[x2]

All i wanted was your
Love, love, love, love, love, love.

Hate is a strong word,
but i really, really, really don't like you. (I really don't like you)
Now that it's over
I don't even know what I liked about you. (Liked about you)
Brought you around,
and you just brought me down.
Hate is a strong word,
but I really, really, really dont like you

(Ooh, ooh, ooh, oh, oh, oh...)[x4]silent

(I really don't like you...) [x3]louder

Lời Việt

Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Woo!

Em từng là tất cả những gì tôi muốn
Em từng là một cô gái hoàn hảo
Rồi em làm tan vỡ trái tim tôi
Giờ thì em chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa
Tất cả những gì tôi từng muốn là
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu của em

Ghét là một từ rất nặng nề
Nhưng tôi thực sự, thực sự, thực sự không thích em
Giờ kết thúc cả rồi
Tôi thậm chí không hiểu là tôi đã thích cái gì ở em nữa
Quan tâm đến em
Rồi em chỉ coi thường tôi
Ghét là một từ rất nặng nề
Nhưng tôi thực sự, thực sự, thực sự không thích em

Tôi thực sự không thích em

Nghĩ rằng mọi thứ quá hoàn hảo
Không phải đã là thế sao?
Nghĩ rằng em thấy tôi xứng với em
Nhưng bây tôi nghĩ khác một chút
Tất cả những gì tôi từng muốn là
Tình yêu tình yêu tình yêu của em

Ghét là một từ rất nặng nề
Nhưng tôi thật sự thật sự thật sự không thích em
Giờ kết thúc cả rồi
Tôi thậm chí không hiểu là tôi đã thích cái gì ở em nữa
Quan tâm đến em
Rồi em chỉ coi thường tôi
Ghét là một từ rất nặng nề
Nhưng tôi thực sự, thực sự, thực sự không thích em

Giờ kết thúc cả rồi
em không thể khiến tổn thương tôi nữa đâu
Giờ kết thúc cả rồi
em không thể khiến tôi thất vọng nữa đâu

(Ooh, ooh, ooh, oh, oh, oh...)[x2]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...