Help Me

Country Rock
MrWind
743
Help Me

Lời bài hát


Help Me

I wish I could define
All the thoughts that crossed my mind
They seem too big for me to choose
I don't know which ones to lose
When I'm falling down so far
I think I'll never see your light
Bouncing off of me
Shining down here from your eyes

Help me
Figure out the difference
Between right and wrong
Weak and strong
Day and night
Where I belong and
Help me
Make the right decisions
Know which way to turn
Lessons to learn
And just what my purpose is here

It's like I got the signals crossed
With messages I can't decode
Half asleep, never wide awake
And I'm in complete overload
I got so much information here
And nothing I can really grasp
I should know the truth
But I'm too afraid so I have to ask

Help me
Figure out the difference
Between right and wrong
Weak and strong
Day and night
Where I belong and
Help me
Make the right decisions
Know which way to turn
Lessons to learn
And just what my purpose is here

Wanna know you
More than anything
I need you
In my every dream, you're there for me
Do you love me?
For who I am, no angel
Just an ordinary man

Help me figure out why I'm stuck in the middle
Trying to understand why I can't
Why you're such a riddle
Got my eyes crossed
I'm thinking so hard and I know I'm missing the mark
Can you help me sort out
All this information
I'm just rackin' my brain, baby
Paying attention
But I'm still lost
And at all costs
I gotta know (gotta know, oh)

Help me
Figure out the difference
Between right and wrong
Weak and strong
Day and night
Where I belong and
Help me
Make the right decisions
Know which way to turn
Lessons to learn
And just what my purpose is here

Help me figure out why I'm stuck in the middle
Trying to understand why I can't
Why you're such a riddle
Got my eyes crossed
I'm thinking so hard and I know I'm missing the mark
Can you help me sort out
All this information
I'm just rackin' my brain, baby
Paying attention
But I'm still lost
And at all costs
I gotta know

Lời Việt

Hãy giúp tôi

tôi ước gì có thể định nghĩa
những ý nghĩ đi qua trong đầu
dường như quá lớn cho một lựa chọn
tôi không biết sẽ mất điều gì
lúc nào đó khi tôi vấp ngã
tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy được
những điều tốt đẹp của em .. vụt qua tôi
bừng sáng từ đôi mắt ấy và lặn đi nơi đây -*

giúp tôi
đong đếm những khác biệt
giữa đúng và sai
yếu đuối và mạnh mẽ
ngày và đêm
nơi đâu tôi thuộc về
giúp tôi
nhìn nhận thật đúng -*
một lối rẽ
một bài học
và mục đính cuối là gì -*

nó giống như những điều đã qua
mang nội dung không thể giải được
vùi giấc nửa, khó lòng đánh thức
gánh nặng kia tôi đang hoàn tất
có những điều tôi chưa biết hết
chẳng có gì để sẵn sàng nắm giữ
tôi nên biết sự thật
tôi e ngại nhưng rồi phải hỏi

giúp tôi
đong đếm những khác biệt
giữa đúng và sai
yếu đuối và mạnh mẽ
ngày và đêm
nơi đâu tôi thuộc về
giúp tôi
nhìn nhận thật đúng -*
một lối rẽ
một bài học
và mục đính cuối là gì -*

muốn hiểu được em
hơn bất cứ điều gì
tôi cần em
trong mỗi giấc mơ, you're there for me
có yêu tôi không?
để tôi là ai, không là thiên thần
chỉ là một người bình thường

hãy giúp tôi tính toán
vì sao tôi mắc kẹt giữa chừng
cô gắng hiểu nhưng không thể
vì sao em quá khó hiểu
khiến mắt tôi phải lướt qua
tôi đang nghĩ có thật quá khó
tôi biết mình đã bỏ lỡ mục đích
em giúp tôi bỏ ra được không
những hiểu biết
tôi đang cố suy n ghĩ em àh
để tâm lắm
nhưng vẫn để mất
và bất cứ giá nào
tôi cũng cần biết (cần được biết, oh)

giúp tôi
đong đếm những khác biệt
giữa đúng và sai
yếu đuối và mạnh mẽ
ngày và đêm
nơi đâu tôi thuộc về
giúp tôi
nhìn nhận thật đúng -*
một lối rẽ
một bài học
và mục đính cuối là gì -*

hãy giúp tôi tính toán
vì sao tôi mắc kẹt giữa chừng
cô gắng hiểu nhưng không thể
vì sao em quá khó hiểu
khiến mắt tôi phải lướt qua
tôi đang nghĩ có thật quá khó
tôi biết mình đã bỏ lỡ mục đích
em giúp tôi bỏ ra được không
những hiểu biết
tôi đang cố suy n ghĩ em àh
để tâm lắm
nhưng vẫn để mất
và bất cứ giá nào
tôi cũng cần biết


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...