Heroes

Pop
MrWind
863
Heroes

Lời bài hát

I
I will be king
And you
You will be queen
Though nothing
Will drive them away
We can beat them
Just for one day
We can be Heroes
Just for one day

And you
You can be mean
And I
I'll drink all the time
'Cause we're lovers
And that is a fact
Yes we're lovers
And that is that

Though nothing
Will keep us together
We could steal time
Just for one day
We can be Heroes
For ever and ever
What would you say

I
I wish you could swim
Like the dolphins
Like dolphins can swim
Though nothing
Will keep us together
We can beat them
For ever and ever
Oh we can be Heroes
Just for one day

I
I will be king
And you
You will be queen
Though nothing
Will drive them away
We can be Heroes
Just for one day
We can be us
Just for one day

I
I can remember
Standing
By the wall
And the guns
Shot above our heads
And we kissed
As though nothing could fall
And the shame
Was on the other side
Oh we can beat them
For ever and ever
Then we can be Heroes
Just for one day

We can be Heroes
We can be Heroes
We can be Heroes
Just for one day
We can be Heroes
We're nothing
And nothing will help us
Maybe we're lying
Then you better not stay
But we could be safer
Just for one day

Lời Việt

Tôi
Tôi sẽ là vua
Và bạn
Bạn sẽ được nữ hoàng
Dù chẳng có gì
Đẩy xa mọi phị phi
Chúng tôi có thể đánh bại họ
Chỉ cần cho một ngày
Chúng tôi có thể làm anh hùng
Chỉ cần cho một ngày

Và bạn
Bạn có thể thật xấu xa
Và tôi
Tôi sẽ luôn say xỉn
Vì chúng tôi đang yêu
Và thực tế là vậy
Vâng, chúng tôi đang yêu
Và đó là đó

Dù không có gì
Giữ cho ta với nhau
Chúng ta có thể ăn cắp thời gian
Chỉ cần cho một ngày
Chúng tôi có thể làm anh hùng
Mãi mãi và mãi mãi
Bạn sẽ nói gì

Tôi
Tôi muốn bạn có thể bơi
Giống như cá heo
Giống như cá heo có thể bơi
Dù không có gì
Giữ cho ta với nhau
Ta có thể đánh bại họ
Mãi mãi và mãi mãi
Ồ chúng ta có thể trở thành anh hùng
Chỉ cần cho một ngày

Tôi
Tôi sẽ là vua
Và bạn
Bạn sẽ được nữ hoàng
Dù chẳng có gì
Đẩy xa mọi phị phi
Chúng tôi có thể đánh bại họ
Chỉ cần cho một ngày
Chúng tôi có thể làm anh hùng
Chỉ cần cho một ngày

Tôi
Tôi có thể nhớ
Đứng vững
Bên bức tường
Và các khẩu súng
Bắn ở trên đầu của ta
Và ta hôn nhau
Như không có gì có thể rơi
Và sự xấu hổ
Là ở phía bên kia
Ồ chúng ta có thể đánh bại họ
Mãi mãi và mãi mãi
Sau đó, chúng ta có thể thành anh hùng
Chỉ cần cho một ngày

Chúng tôi có thể thành anh hùng
Chúng tôi có thể thành anh hùng
Chúng tôi có thể thành anh hùng
Chỉ cần cho một ngày
Chúng tôi ccó thể thành anh hùng
Chúng tôi không có gì
Và cũng không có gì giúp chúng tôi
Có lẽ chúng ta đang nói dối
Sau đó, bạn không nên ở lại
Nhưng chúng tôi có thể được an toàn hơn
Chỉ cần cho một ngày...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé