Hollywood

Pop
MrWind
1162
Hollywood

Lời bài hát

American queen is the American dream
American queen is the American dream

She is a Polish girl in America
Tall, tanned hot blonde called Anya
I asked her ‘Why would you wanna be a hollywood wife?’
“Because I don’t want to end up living in a dive on Vine”
I’ll do anything for a dime
Looking for the golden lie

[Chorus]
Hollywood infected your brain
You wanted kissing in the rain
Oh oh, Living in a movie scene
Puking American dreams
Oh oh, I’m obsessed with the mess that’s America
I’m obsessed with the mess that’s America

I fight security making plays for me
As soon as I touch down in old LA, he said,

Oh my god, you look just like Shakira
No no, you’re Catherine Zeta
Actually, my name’s Marina

Your mind is just like mine
All filled up with things benign
You’re looking for the golden lie

[Chorus]
Hollywood infected your brain
You wanted kissing in the rain
Oh oh, I’ve been living in a movie scene
Puking American dreams
Oh oh, I’m obsessed with the mess that’s America
I’m obsessed with the mess that’s America

American dream is the American queen
American queen is the American dream
Is the American dream
Hollywood infected your brain
You wanted kissing in the rain
Oh oh, I’m living in a movie scene
Puking American dreams
Hollywood infected your brain
You wanna kissing in the rain
Oh oh, I’m living in a movie scene
Puking American dreams
Oh oh, I’m obsessed with the mess that’s America
I’m obsessed with the mess that’s AmericaLời Việt

Nữ hoàng Mỹ là giấc mơ của người Mỹ
Nữ hoàng Mỹ là giấc mơ của người Mỹ

Cô ấy là một cô gái Ba Lan sống ở Mỹ
Cao, da nâu, nóng bỏng, và tóc vàng hoe tên là Anya
Tôi hỏi cô “ sao cô muốn trở thành Cô gái Hollywood?”
“Vì tôi không muốn kết thúc đời mình trong cái quán bar ở Vine
Tôi sẽ làm bât cứ thứ gì để có được dù chỉ 10 xu
Để có được một cuộc sống tươi sáng hơn
Tìm kiếm sự lừa dối bằng vằng

Hollywooh đã ăn vào trong não cô
Cô muốn hôn vào mưa
Ohoh, sống trong những cảnh phim
Hãy nôn ra những giấc mơ Mỹ ấy
Ohoh, Tôi bị ám ảnh bởi cái mớ bòng bong- nước Mỹ
Tôi bị ám ảnh bởi cái mớ bòng bong- nước Mỹ


Tôi bất chấp để đạt được vở diễn
Ngay khi tôi đáp xuống thành phố Los Angeles cũ kĩ
Ôi, lạy chúa! Cô trông như là Ahakira
Ồ không, cô phải là Catherine Zeta
“Không, tên tôi là Marina”

Trong đầu bạn lúc này cũng giống tôi
Nó đầy những suy nghĩ tốt lành


Hollywooh đã ăn vào trong não cô
Cô muốn hôn vào mưa
Ohoh, sống trong những cảnh phim
Hãy nôn ra những giấc mơ Mỹ ấy
Ohoh, Tôi bị ám ảnh bởi cái mớ bòng bong- nước Mỹ

Nữ hoàng Mỹ là giấc mơ của người Mỹ
Nữ hoàng Mỹ là giấc mơ của người Mỹ
là giấc mơ của người Mỹ

Hollywooh đã ăn vào trong não cô
Cô muốn hôn vào mưa
Ohoh, sống trong những cảnh phim
Hãy nôn ra những giấc mơ Mỹ ấy
Hollywooh đã ăn vào trong não cô
Cô muốn hôn vào mưa
Ohoh, sống trong những cảnh phim
Hãy nôn ra những giấc mơ Mỹ ấy

Ohoh, Tôi bị ám ảnh bởi cái mớ bòng bong- nước Mỹ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé