I'll Be Home For Christmas

Christmas songs
MrWind
1865
I'll Be Home For Christmas

Lời bài hát

I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents under the tree
Christmas Eve will find me
Where the love light beams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams

I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents under the tree
Oh! Christmas Eve will find me
Where the love light beams
Oh! I'll be home for Christmas
If only in my dreams

Christmas Eve will find me
Where the love light beams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams
If only in my dreams

Lời Việt

Em sẽ ở nhà khi Giáng Sinh tới
Anh có thể hy vọng vào em
Xin tuyết hãy rơi xuống, rồi cây tầm gửi
Cùng những gói quà đặt dưới gốc cây thông.
Lễ Giáng sinh sẽ tìm thấy em
Nơi ánh sáng tình yêu tỏa sáng
Em sẽ ở nhà khi Giáng sinh đến
Chỉ duy nhất trong giấc mơ của em.

Anh sẽ ở nhà khi Giáng Sinh tới
Em có thể hy vọng vào anh
Xin tuyết hãy rơi xuống, rồi cây tầm gửi
Cùng những gói quà đặt dưới gốc cây thông.
Lễ Giáng sinh sẽ tìm thấy em
Nơi ánh sáng tình yêu tỏa sáng
Anh sẽ ở nhà khi Giáng sinh đến
Chỉ duy nhất trong giấc mơ của anh.

Lễ Giáng sinh sẽ tìm thấy em
Nơi ánh sáng của tình yêu ngời sáng
Em sẽ ở nhà khi Giáng sinh đến
Nếu chỉ duy nhất trong giấc mơ của em.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...