I'll Be Waiting

Pop
MrWind
1917
I'll Be Waiting

Lời bài hát

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
We were the greatest, me and you,

But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,

I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,

Let me stay here for just one more night,
Build your world around me,
And pull me to the light,
So I can tell you that I was wrong,
I was a child then, but now I'm willing to learn,

But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,

I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,

I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,

Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
I know I left you speechless,
I'll be waiting,

I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you.

Lời Việt

Hãy ôm em thật chặt lần nữa thôi,
Lần chia tay cuối, hãy nói rằng người yêu em,
Xin hãy thứ tha bao lỗi lầm,
Dầu em bơi trong dòng nước đục,
Nhưng anh đã kéo em vào bờ,
Khuôn mặt anh hiện lên trên nền trời,
Xuyên biên giới và qua những cuộc gọi,
Anh hiểu thấu ngọn ngành trái tim em,
Đôi ta thật xứng đôi, em và anh.

Thời gian mòn mỏi đợi trông,
Bị ngăn sông cách núi,
Thương thay cho đôi mình!
Em biết mình đã bỏ lại anh lặng câm,
Nhưng giờ đây bầu trời đã quang đãng và trong xanh rồi,
Và em đã thấy được tương lai ở nơi anh.

Em sẽ chờ anh đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh,
Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh.

Giữ em lại đây chỉ một đêm nữa thôi,
Xây dựng thế giới của anh quanh em nhé,
Và kéo em tới nơi có ánh sáng,
Thế đó, em có thể nói với anh rằng em đã sai,
Hồi đó, em còn trẻ con, nhưng giờ em sẵn sàng học hỏi.

Thời gian mòn mỏi đợi trông,
Bị ngăn sông cách núi,
Thương thay cho đôi mình!

Em biết mình đã bỏ lại anh lặng câm,
Nhưng giờ đây bầu trời đã quang đãng và trong xanh rồi,
Và em đã thấy được tương lai ở nơi anh.

Em sẽ chờ anh đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh,
Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm ,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh.

Thời gian mòn mỏi đợi trông,
Bị ngăn sông cách núi,
Thương thay cho đôi mình!
Em biết em đã bỏ lại anh lặng câm,
Thời gian mòn mỏi đợi trông,
Bị ngăn sông cách núi,
Thương thay cho đôi mình!
Em biết em đã bỏ lại anh lặng câm,
Em biết em đã bỏ lại anh lặng câm,
Em sẽ chờ...

Em sẽ chờ anh đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh,
Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng yêu em một lần nữa,
Em bắt tay vào làm,
Em sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt,
Em sẽ tốt lên vì anh.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé