I'll Never Go

Pop
MrWind
1025
I'll Never Go

Lời bài hát

You always ask me
Those words I say
And tellin' me what it means to me
Every single day
You always act this way
For how many times I told you
I love you for this is all I know

Come to me and hold me
And you will see
The love I give
For you still hold the key
Every single day
You always act this way
For how many times I told you
I love you for this is all I know

I'll never go far away from you
Even the sky will tell you
That I need you so
For this is all I know
I'll never go far away from you

Come to me and hold me
And you will see
The love I give
For you still hold the key
Every single day
You always act this way
For how many times I told you
I love you for this is all I know

I'll never go far away from you
Even the sky will tell you
That I need you so
For this is all I know
I'll never go far away from you

I'll never go far away from you
Even the sky will tell you
That I need you so
For this is all I know
I'll never go far away from you

That I need you so
For this is all I know
I'll never go far away from you
That I need you so
For this is all I know
I'll never go far away from you

Lời Việt

Em luôn luôn hỏi anh
Những lời anh nói
Và nói cho anh biết nó có ý nghĩa thế nào đối với anh
Mỗi một ngày
Em luôn luôn hành động theo cách này
Bao nhiêu lần anh đã nói với em
Anh yêu em vì điều này là tất cả những gì anh biết

Hãy đến với anh và giữ lấy anh
Và em sẽ thấy
Tình yêu anh trao
Cho em vẫn nắm giữ được chìa khóa
Mỗi một ngày
Em luôn luôn hành động theo cách này
Bao nhiêu lần anh đã nói với em
Anh yêu em vì điều này là tất cả những gì anh biết

Anh sẽ không bao rời xa em
Thậm chí cả bầu trời sẽ cho em biết
Rằng anh cần em
Vì điều này là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ rời xa em

Hãy đến với anh và giữ lấy anh
Và em sẽ thấy
Tình yêu anh trao
Cho em vẫn nắm giữ được chìa khóa
Mỗi một ngày
Em luôn luôn hành động theo cách này
Bao nhiêu lần anh đã nói với em
Anh yêu em vì điều này là tất cả những gì anh biết

Anh sẽ không bao rời xa em
Thậm chí cả bầu trời sẽ cho em biết
Rằng anh cần em
Vì điều này là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ rời xa em

Anh sẽ không bao rời xa em
Thậm chí cả bầu trời sẽ cho em biết
Rằng anh cần em
Vì điều này là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ rời xa em

Rằng anh cần em
Vì điều này là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ rời xa em
Rằng anh cần em
Vì điều này là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ rời xa em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé