I'm In Here

Unknow Category
MrWind
1081
I'm In Here

Lời bài hát

I'm in here, can anybody see me?
Can anybody help?

I'm in here, a prisoner of history,
Can anybody help?

[CHORUS]
Can't you hear my call?
Are you coming to get me now?
I've been waiting for
You to come rescue me.
I need you to hold
All of the sadness I cannot
Live with inside of me.

I'm in here, I'm trying to tell you something,
Can anybody help?

I'm in here, I'm calling out but you can't hear,
Can anybody help?

Can't you hear my call?
Are you coming to get me now?
I've been waiting for
You to come rescue me.
I need you to hold
All of the sadness I cannot
Live with inside of me.

I'm crying out, I'm breaking down,
I am fearing it all,
Stuck inside these walls,
Tell me there is hope for me
Is anybody out there listening?

Can't you hear my call?
Are you coming to get me now?
I've been waiting for
You to come rescue me.
I need you to hold
All of the sadness I cannot
Live with inside of me.

Can't you hear my call?
Are you coming to get me now?
I've been waiting for
You to come rescue me.
I need you to hold
All of the sadness I cannot
Live with inside of me.


I'm in here, can anybody see me?
Can anybody help?

Lời Việt

Em ở đây, có ai thấy em không?
Ai đó, có thể cứu em?

Em ở đây, là tù nhân của quá khứ
Ai đó có thể cứu em?

[Điệp khúc]
Anh không thể nghe thấy lời cầu cứu của em sao?
Có phải anh đang đến vì em?
Em vẫn đợi
Anh đến để giải thoát em
Em cần vòng tay anh
Xua đi tất cả những u buồn
Em không thể trốn trong lớp vỏ của mình

Em ở đây, cố gắng nói với anh điều gì đó
Ai đó, có thể cứu em?

Em ở đây, đang cầu cứu nhưng anh không thể nghe thấy
Ai đó, có thể cứu em?

Anh không thể nghe thấy lời cầu cứu của em sao?
Có phải anh đang đến vì em?
Em vẫn đợi
Anh đến để giải thoát em
Em cần vòng tay anh
Xua đi tất cả những u buồn
Em không thể trốn trong lớp vỏ của mình

Em đang than khóc, Em đang sụp đổ
Em sợ tất cả,
Mắc kẹt bên trong những bức tường
Nói cho em niềm hy vọng
Có ai đó ngoài kia đang lắng nghe?

Anh không thể nghe thấy lời cầu cứu của em sao?
Có phải anh đang đến vì em?
Em vẫn đợi
Anh đến để giải thoát em
Em cần vòng tay anh
Xua đi tất cả những u buồn
Em không thể trốn trong lớp vỏ của mình

Anh không thể nghe thấy lời cầu cứu của em sao?
Có phải anh đang đến vì em?
Em vẫn đợi
Anh đến để giải thoát em
Em cần vòng tay anh
Xua đi tất cả những u buồn
Em không thể trốn trong lớp vỏ của mình

Em ở đây, ai đó có thể hiểu em?
Ai đó, có thể cứu em?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...