I'm Trying

Unknow Category
MrWind
2247
I'm Trying

Lời bài hát

She said, I'm not pointing fingers and he said, yes you are
'Cause you wouldn't bring it up if you weren't
And if I told you I'd been walking out in the dark night thinking
Would you take his truth as alcoholic's word?

Oh, I can't change what's done is done but I can tell you this
Not a day goes by that I don't curse myself and all my sins
And I need you to hold on to while this part of me is dying
Though I haven't kicked the demons that haunt me

I'm trying, I'm trying

She sat down on the floor and said, I wish I was stronger
Right now I feel as fragile as glass
And I want to believe you, believe what's held you, has freed you
And I hate these doubts that keep on coming back

My parents think I'm crazy for hanging on this long
But there's nothing I want more for us than to prove to them they're wrong
And I don't wanna be afraid, I don't wanna think you're lying
And though I haven't found the faith, that I need

I'm trying, I'm trying

He asked, do you want me to leave? 'Cause if you do, you know I will
But she said, much to his disbelief, no, I love you still, oh, I love you still

He said, I don't know why I've been the fool but I can tell you this
Not a day goes by that I don't curse myself and all my sins
Then he dropped down to his knees, by now they both were crying
He said, I haven't been the man I wanna be

But, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying

Lời Việt

Cô nói "Em có chỉ trỏ gì đâu"
Và anh khẽ bảo "Em có đấy, vì em sẽ sẽ quan trọng hóa vấn đề nếu như em không làm thế"
Và nếu tôi nói với bạn, rằng tôi đang bước ra khỏi màn đêm u tối...
Nghĩ đi
Bạn sẽ đón nhận lời nói thật lòng của anh ta như lời kẻ say chứ?

Tôi không thể thay đổi sự đã rồi, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này
Không một ngày nào trôi qua mà tôi không tự dằn vặt mình và tất cả tội lỗi của tôi
Và tôi cần nương tự vào bạn, khi một phần trong tôi đang chết dần chết mòn
Dù cho tôi đã không rũ bỏ được con quỷ dữ đang ám ảnh tôi

Tôi đang cố gắng, Tôi đang cố gắng

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà và nói "Ước gì mình mạnh mẽ hơn"
Ngay lúc này, tôi cảm thấy mong manh như thuỷ tinh
Và tôi muốn tin bạn, tin những điều ẩn chứa trong bạn, đã giải thoát cho bạn
Và tôi ghét những nỗi ngờ vực cứ tiếp tục đeo đẳng

Bố mẹ nghĩ rằng tôi điên dại khi cứ bám riết trong một thời gian dài
Nhưng tôi không muốn điều gì khác, hơn là chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đã lầm rồi
Và tôi không muốn sợ hãi, tôi không muốn nghĩ rằng bạn đang dối lừa
Và mặc dù tôi không tìm ra được sự thật mà tôi cần

Tôi đang cố gắng, Tôi đang cố gắng

Anh hỏi rằng: "Em có muốn tôi ra đi không? Bởi nếu em muốn, thì em biết rằng tôi sẽ đi mà"
Nhưng cô đã nói "Sự ngờ vực của anh quá lớn, không, em vẫn còn yêu anh, ôi, em vẫn còn yêu anh"

Anh nói "Tôi không biết tại sao tôi vẫn cứ là kẻ ngốc, nhưng tôi có thể nói với em điều này
Không một ngày nào trôi qua mà tôi không tự dằn vặt mình và tất cả tội lỗi tôi đã gây ra"
Rồi anh ấy gục đầu gối xuống
Và giờ đây...họ nức nở
Anh nói "Tôi đã không thể trở thành con người tôi muốn"

Nhưng tôi đang cố gắng...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...