I Don't Care

Country Rock
MrWind
3008
I Don't Care

Lời bài hát

I Don't Care !
I'm in love it's a beautiful day
I'm in love it's a beautiful way
I don't care what the weatherman say
It's a beautiful day

I've got you I'm never blue
Close my eyes and my wishes come true
Need you so
You'll never know
Come what may
It's a beautiful day

I do believe if I try
I do believe I can fly
Fall through a hole in the sky
Say you'll catch me

I'm in love it's a beautiful day
I'm in love it's a beautiful way
I don't care what the weatherman say
It's a beautiful day

I'm in love it's a beautiful day
I'm so high it's a beautiful day
I don't care if it's cloudy and gray
It's a beautiful day


Come, come, come into my world
Won't you lift me up, up, high upon your love !

Lời Việt

Tôi không quan tâm !
Sống trong tình yêu là những ngày đẹp
Sống trong tình yêu có những điều đẹp
Tôi không quan tâm những gì thời tiết nói
Đó là những ngày đẹp đẽ !

Tôi đã có bạn và tôi không bao giờ buồn chán
Nhắm mắt lại và tôi ước điều đó trở thành sự thật
Những gì bạn cần
Bạn sẽ không bao giờ biết
Hãy đến những tháng năm
Đó là những ngày đẹp đẽ

Tôi có thể tin nếu tôi thử
Tôi có thể tin tôi có thể bay
bay đến một nới nào đó trên bầu trời
Và rằng bạn sẽ bắt lấy tôi !

Sống trong tình yêu là những ngày đẹp
Sống trong tình yêu có những điều đẹp
Tôi không quan tâm những gì thời tiết nói
Đó là những ngày đẹp đẽ !

Sống trong tình yêu là những ngày đẹp
Những ngày đẹp nhất trong tôi
Tôi không quan tâm nếu nó buồn bã và ảm đạm
Đó là những ngày đẹp đẽ !

Đến, đến, đến với thế giới của tôi
Bạn sẽ không nâng lên tôi lên trên, lên trên, cao ở trên tình yêu của các bạn !


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...