I Like It That Way

Pop
MrWind
1272
I Like It That Way

Lời bài hát

"I Like It That Way"

You're so hot (not?)
But if I can be honest
Baby, you're all that I've got
You're so cool (not?)
But if you didn't notice
You got me playing a fool
With you
Cause you're not my type
This can't be true
I don't know why
I'm all about you
If it's real then tell me so
Cause I'm not letting you go

We will never change
It ain't that a love but it I like it that way
We will never change our minds
But I want you to stay up all night
Across the line
Cause wrong is right when we're together
We will never change
It ain't that a love but I like it that way

You're so... you (ew, grows)
But there's something about ya
It's making me feel like I do
With you
Cause you're not my type
This can't be true
I don't know why
I'm all about you
If it's real then tell me so
Cause I'm not letting you go

We will never change
It ain't that a love but it I like it that way
We will never change our minds
But I want you to stay up all night
Across the line
Cause wrong is right when we're together
We will never change
It ain't that a love but I like it that way

Not my type
This can't be true
We will
I'm all about you
If it's real
You got me sick
Cause I'm not letting go

We will never change
It ain't that a love but it I like it that way
We will never change our minds
But I want you to stay up all night
Across the line
Cause wrong is right when we're together
We will never change
It ain't that a love but I like it that way.

Lời Việt

Em thích theo cách ấy

Anh thật là nóng bỏng (phải không?)
Nhưng nếu trung thực mà nói
Anh à, anh là tất cả những gì em có
Anh thật tuyệt (phải không?)
Nhưng nếu anh không để ý
Anh làm em hành động như một người ngớ ngẩn
Với anh
Bởi anh không phải kiểu người em thích
Điều này có thể sai
Nhưng em không hiểu tại sao
Em làm tất cả vì anh
Nếu điều đó là thật thì hãy nói với em như vậy
Bởi em sẽ không để anh rời xa.

Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi quyết định
Nhưng em muốn anh mọi đêm thức trắng
Vạch ra những hướng đi
Bởi những điều sai lầm sẽ đúng khi chúng được giải quyết cùng nhau
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.

Anh thật... anh ( eo ơi, kinh quá.)
Nhưng có vài điều về anh
Làm em cảm thấy như em từng làm
Với anh
Bởi anh không phải kiểu người em thích
Điều này có thể sai
Nhưng em không hiểu tại sao
Em làm tất cả vì anh
Nếu điều đó là thật thì hãy nói với em như vậy
Bởi em sẽ không để anh rời xa.

Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi quyết định
Nhưng em muốn anh mọi đêm thức trắng
Vạch ra những hướng đi
Bởi những điều sai lầm sẽ đúng khi chúng được giải quyết cùng nhau
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.

Không phải kiểu người em thích
Điều này có thể sai
Chúng ta sẽ
Em làm tất cả vì anh
Nếu điều đó là thật.
Anh làm em phát ốm
Bởi em sẽ không để anh rời xa.

Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi quyết định
Nhưng em muốn anh mọi đêm thức trắng
Vạch ra những hướng đi
Bởi những điều sai lầm sẽ đúng khi chúng được giải quyết cùng nhau
Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Không phải vì một tình yêu mà chỉ là em thích theo cách ấy.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé