I Wonder

Country
MrWind
445
I Wonder

Lời bài hát

Sometimes I think about you
Wonder if you're out there somewhere thinking bout me
And would you even recognize
The woman that your little girl has grown up to be
Cause I look in the mirror and all I see
Are your brown eyes looking back at me
They're the only thing you ever gave to me at all

Oh, I hear the weather's nice in California
There's sunny skies as far I can see
If you ever come back home to Carolina
I wonder what you'd say to me

I think about how it ain't fair
That you weren't there to braid my hair
Like mothers do
You weren't around to cheer me on
Help me dress for my high school prom
Like mothers do
Did you think I didn't need you here
To hold my hand
To dry my tears
Did you even miss me through the years at all

Oh, I hear the weather's nice in California
There's sunny skies as far I can see
If you ever come back home to Carolina
I wonder what you'd say to me

Forgiveness is such a simple word
But it's so hard to do when you've been hurt

Oh, I hear the weather's nice in California
And just in case you're wondering about me
From now on I won't be in Carolina
Your little girl is off
Your little girl is off
Your little girl is off to Tennessee

Lời Việt

Đôi lúc con nghĩ về cha
Tự hỏi nếu cha đang ở đâu đó nghĩ đến con
Và cha sẽ nhận ra
Người phụ nữ mà cô nhóc trước kia nay đã trở thành chứ?
Vì con nhìn vào gương và tất cả những con thấy
Là đôi mắt nâu của cha nhìn lại con
Đó là thứ duy nhất mà cha từng trao cho con

Ôi, con nghe nói thời tiết ở California đẹp lắm
Từ xa, con có thể thấy trời cao nắng đẹp
Nếu cha từng quay về nhà ở Carolina
Con tự hỏi cha sẽ nói gì với con

Con nghĩ đến việc ấy đã bất công đến thế nào
Rằng cha không tết tóc cho con
Như mẹ vẫn làm
Cha đã nghĩ là con không cần cha ở đây
Để nắm tay con
Để lau nước mắt cho con phải không?
Cha đã bao giờ nhớ con qua ngần ấy năm chưa?

Ôi, con nghe nói thời tiết ở California đẹp lắm
Từ xa, con có thể thấy trời cao nắng đẹp
Nếu cha từng quay về nhà ở Carolina
Con tự hỏi cha sẽ nói gì với con

Thứ tha là một từ đơn giản để nói
Nhưng thật khó để thực hiện khi đã bị tổn thương

Ôi, con nghe nói thời tiết ở California đẹp lắm
Và nếu cha đang thắc mắc về con
Thì từ giờ, con sẽ không ở Carolina nữa
Cô con gái bé bỏng của cha chuyển đi rồi
Cô con gái bé bỏng của cha chuyển đi rồi
Cô con gái bé bỏng của cha chuyển tới Tennessee rồi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...