If I Ain't Got You

R&B
MrWind
3138
If I Ain't Got You

Lời bài hát

It doesn't matter if I ain't got you,

If I ain't got you [x4]

Hey pretty baby, you got me goin crazy
I'm down when I ain't got you
Cuz baby girl
you do it for me
won't you put it on me?
I love the little things you do

So you can spend all you wanna,
Dolce and Gabbana
I would buy the world for you

So I break it down
If your not around
It doesn't matter if I ain't got you

[Chorus]
All the diamonds and the pearls
And the money in the world means nothing
If I ain't got you
And all the watches and the rings
And all the shiny things
Means nothing if I ain't got you

Yo, I had a villa in monilla
A home in rome
didn't matter cuz I didn't have you
Had an apartment in the sky
Summers in Dubai
didn't matter cuz I didn't have you

I used to spend all I wanted
dulce and cabona
But I would trade it all for you
Together had it all
But now that you my all
No that nothing matters without you

[Chorus]

Whats sex without you?
A house with you
They don't mean nothing if
I'm without you its true
Nothing it matters
Girl, more than you do
And my love feels brand new
Every minute every time that your with me
No that time girl I hope
that you still be
Cuz all I need in this
world is you and me

Cuz baby

[Chorus]

If I ain't got you then I ain't got nothing
Said I ain't got nothing
So hush little baby don't say a thing
Daddys gonna buy you a diamond ring
And if that diamond ring don't shine
Then daddys gonna buy you
the whole damn world.

Lời Việt

Chẳng nghĩa lý gì nếu không có được em

Nếu tôi không có được em

Này cô bé xinh tươi, em khiến tôi điên đảo
Tôi như gụy ngã nếu không có được em
Bởi em đó nàng ơi
Em làm thế với tôi
Có muốn đút nó vào tôi ?
Tôi yêu những điều nhỏ nhặt em làm

Vậy em có thể làm mọi thứ mình muốn
Dolce và Gabbana
Tôi sẽ mua cả thế gian này cho em

Tôi sẽ đập phá chúng
Nếu em chẳng còn quanh đây
Chẳng nghĩa lý gì nếu không có được em

Mọi thứ kim cương và ngọc trai
Tiền bạc nơi thế gian này chẳng nghĩa lý gì
Nếu tôi không có được em
Đồng hồ cùng những chiếc nhẫn
Những thứ lấp lánh
Chẳng nghĩa lý gì nếu tôi không có được em

Yo, tôi có ngôi biệt thự ở monilla
Một ngôi nhà tại rome
Chẳng nghĩa lý bởi anh không có được em
Có căn hộ trên bầu trời
Mùa hè chốn Dubai
Chẳng nghĩa lý bởi anh không có được em

Chi tiêu mọi điều tôi muốn
dulce và cabona
Nhưng tôi sẽ đổi mọi thứ cho em
Cùng nhau có tất cả
Nhưng giờ đây em là tất cả với tôi

Ân ái gì khi thiếu em?
Căn nhà cùng em
Chúng chẳng còn nghĩa lý gì nếu
Tôi thiếu vắng em đó là sự thật
Chẳng còn điều gì nghĩa lý nữa
Nàng ơi, hơn những gì em làm
Và tình tôi như khai sáng
Từng phút từng giây em cùng tôi
Không phải lúc này cô bé, tôi hi vọng
rằng em sẽ vẫn nơi đây
Bởi mọi điều tôi cần là nó
Thế gian có tôi và có em

Bởi vì em đấy

Nếu tôi chẳng còn có em tôi sẽ chẳng là gì
Nói rằng tôi chẳng còn gì
Thật yên ắng cô gái bé nhỏ đừng nói điều gì
Thằng già kia sẽ mua cho em vòng kim cương
Và nếu kim cương không chói rọi
Thằng già kia sẽ mua em đấy
Cái thế gian mẹ kiếp.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...