Immortals (OST Big Hero 6)

Rock
MrWind
3964
Immortals (OST Big Hero 6)

Lời bài hát

They say we are what we are,
But we don't have to be,
I'm bad behavior but I do it in the best way,
I'll be the watcher (watcher) of the eternal flame,
I'll be the guard dog of all your fever dreams,

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can't

'Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,
Just not for long, for long,
Because we could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Sometimes the only pay off for having any faith,
Is when it's tested again and again everyday,
I'm still comparing your past to my future,
It might be your wound but they're my sutures,

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can't

'Cause we could be immortals, immortals,
Just not for long, for long,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,
Just not for long, for long,
We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Immortals,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,

we could be immortals, immortals,
Just not for long, for long,
We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

Lời Việt

Người ta nói chúng ta là chính bản thân ta
Nhưng chúng ta không cần phải như thế
Tôi có hành vi xấu nhưng tôi làm nó theo cách hay nhất
Tôi sẽ là người canh gác ngọn lửa vĩnh hằng
Tôi sẽ là khuyển hộ vệ của mọi cơn mơ dữ của bạn

Oooooooh
Tôi là hạt cát ở phần giữa đáy của chiếc đồng hồ cát (cát, cát)
Oooooooh,
Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn nhưng không thể

Vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Bởi vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử

Đôi khi sự đáp trả duy nhất cho việc giữ niềm tin
Là khi nó được thử thách lần này đến lần khác từng ngày
Tôi vẫn so sánh quá khứ của bạn với tương lai của tôi
Với bạn có thể là vết thương nhưng với tôi là những vết khâu

Oooooooh
Tôi là hạt cát ở phần giữa đáy của chiếc đồng hồ cát (cát, cát)
Oooooooh,
Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn nhưng không thể

Vì chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử

Những kẻ bất tử
Và hãy sống cùng tôi mãi mãi ngay lúc này
Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống

Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Nhưng không lâu, không lâu đâu
Chúng ta có thể là những kẻ bất tử, bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử
Những kẻ bất tử


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé