Indestructible

Christian Pop
MrWind
1025
Indestructible

Lời bài hát

You think you know it all
Just wait and see how you got it (got it) wrong
The days are dead and gone
Where you can push and pull me along
No, no more

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control

Chorus:
You say I'm breaking again
This time I won't even bend
Not giving in
I'm indestructible
You say you're under my skin
I'm not even listening
You'll never win
I'm indestructible

Try to ruin everything
But I'm not letting you get to (get to) me (get to me, oh no)
Here's what I guarantee
Eventually you'll be weakening (you're weakening)

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control (no!)

(Chorus)

Here we go
Look in my eyes
Here we go
I'm not afraid to fight
Come a little closer and see what's keeping me alive
Give it up
Without a doubt
Give it up
You're going down
Don't you see that you can't mess with me?

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destroy me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control

I'll push harder, don't you bother
Try your best
You can't destory me
I'll go farther
I'll get stronger
What I got you can't control (no!)

(Chorus x2)

(Indestructible)

Lời Việt

Mi nghĩ mi biết hết tất cả.
Đợi coi mi đã hiểu sai (hiểu sai) điều ấy như thế nào.
Những năm tháng ấy đã chết và hết rồi.
Nơi mi lúc nào cũng kiểm soát suy nghĩ của ta.
Không, không còn thế.

Ta sẽ tấn công mãnh liệt hơn, mi không ngại chứ.
Cố gắng hết sức của mi đi.
Mi không thể hủy diệt được ta.
Ta sẽ đi xa hơn.
Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Những điều ta có mi không thể kiểm soát được đâu.

Điệp khúc.
Mi nói ta sẽ lại suy sụp lần nữa.
Thậm chí lần này ta sẽ không bị khuất phục.
Không nhượng bộ.
Ta không thể bị hủy diệt.
Mi nói mi đeo bám ta.
Thậm chí ta còn không nghe thấy.
Mi sẽ không bao giờ chiến thắng.
Ta không thể bị hủy diệt.

Cố làm hỏng tất cả.
Nhưng ta sẽ không để cho mi ảnh hưởng đến ta đâu (ảnh hưởng đến ta, không đâu)
Đây là điều mà ta cam đoan.
Thậm chí rồi mi sẽ trở nên yếu ớt. (mi sẽ trở nên yếu ớt)

Ta sẽ tấn công mãnh liệt hơn, mi không ngại chứ.
Cố gắng hết sức của mi đi.
Mi không thể hủy diệt được ta.
Ta sẽ đi xa hơn.
Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Những điều ta có mi không thể kiểm soát được đâu. (không!)

Điệp khúc lặp.

Ta đến đây.
Hãy nhìn vào mắt ta đi.
Ta đến đây.
Ta không ngại chiến đấu.
Hãy tiến đến gần hơn và thấy được điều luôn khiến ta sinh tồn.
Từ bỏ nó đi.
Không hề nghi ngờ.
Từ bỏ nó đi.
Mi đang bị mất phong độ.
Mi không hiểu rằng mi chẳng thể làm ta rối trí?

Ta sẽ tấn công mãnh liệt hơn, mi không ngại chứ.
Cố gắng hết sức của mi đi.
Mi không thể hủy diệt được ta.
Ta sẽ đi xa hơn.
Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Những điều ta có mi không thể kiểm soát được đâu.

Ta sẽ tấn công mãnh liệt hơn, mi không ngại chứ.
Cố gắng hết sức của mi đi.
Mi không thể hủy diệt được ta.
Ta sẽ đi xa hơn.
Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Những điều ta có mi không thể kiểm soát được đâu. (không!)

Điệp khúc x2

(Không thể huỷ diệt)Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé