Inside Of Me

Unknow Category
MrWind
7081
Inside Of Me

Lời bài hát

I feel my time is slipping away,
(Every minute gone by seems like a day),
I'll never get back the things I lost along the way,
What the hell is wrong with me?
This isn't who I'm suppose to be

I feel more alone everyday,
Just so far away,
I know something's got to change,
Inside of me,

What is it that I'm running from?
(My head is like a loading gun)
Every thought is trapped inside this web I've spun
What the hell is wrong with me?
This isn't who I'm suppose to be,

I feel more alone everyday,
Just so faraway,
I know something's got to change,
Inside of me,

I feel more alone everyday,
Just so faraway,
I know something's got to change,
Inside of me,
Me.

Lời Việt

Tôi cảm thấy như thời gian của tôi đang dần trôi qua
Mỗi phút trôi đi như một ngày vậy
Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được những thứ tôi đánh mất dọc con đường này
Điều tồi tệ gì đang diễn ra với tôi thế này
Đó chẳng phải người tôi muốn trở thành

Mỗi ngày tôi cảm thấy ngày càng cô đơn
Thật xa xăm
Tôi biết có điều gì cần thay đổi
Trong sâu thẳm con người tôi

Tôi đang chạy chốn điều gì chứ?
Đầu óc tôi hệt như một nòng súng
Mọi suy nghĩ cứ mắc kẹt trong cái mê cung tôi đã dăng ra
Điều tồi tệ gì đang diễn ra với tôi thế này
Đó chẳng phải người tôi muốn trở thành

Mỗi ngày tôi cảm thấy ngày càng cô đơn
Thật xa xăm
Tôi biết có điều gì cần thay đổi
Trong sâu thẳm con người tôi

Mỗi ngày tôi cảm thấy ngày càng cô đơn
Thật xa xăm
Tôi biết có điều gì cần thay đổi
Trong sâu thẳm con người tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...