Is It Saturday Yet

Pop
MrWind
554
Is It Saturday Yet

Lời bài hát

I'm a product of the nation
My Nintendo's on the floor
On a permanent vacation
Momma's bangin' at my door

Na na na
She's screamin at me
But I don't wanna understand
And I go ooooh
It goes on and on and on

[Chorus]
Is it Saturday yet
Cuz I wanna get up
Is it Saturday yet
It just feels like a Saturday
Baby
Is it Saturday yet
I just wanna get up
Is it Saturday yet
Cuz it feels like a Saturday
Baby
Is it Saturday

I was raised by the television
Jerry Springer was my dad
And it wouldn't matter
If Martha Stewart was my mother
And Aaron Carter was my brother
Cuz I'd still be bad

I'm a product of the nation
I'm the last generation

Na na na
They won't stop screamin
And I don't think they understand
And I go ooooh
It goes on and on and on

[Chorus]

Information overload
Comin through my mind
That I can't control
In the back of my head
Are the eyes that I see
That has got to be
A side of me

And I go ohhhhhhhhh
She's screamin at me
But I don't wanna understand

[Chorus]

Lời Việt

Tôi là sản phẩm của quốc gia
Chiếc Nintendo của tôi nằm trên sàn
Trong kì nghỉ dài
Mẹ tôi đang đập cửa

Na na na
Bà ấy đang la tôi
Nhưng tôi không muốn hiểu
Và tôi đi ồồ..
Và cứ thế..

[Chorus]
Chưa là thứ bảy phải không
Bởi vì tôi muốn thức dậy
Chưa là là thứ bảy phải không
mà cảm giác như là thứ bảy vậy
Em yêu
Chưa là thứ bảy phải không
Bởi vì tôi muốn thức dậy
Chưa là là thứ bảy phải không
mà cảm giác như là thứ bảy vậy
Baby
Phải thứ bảy không ?

Tôi thức dậy vì chiếc tivi
Jerry Springer là cha tôi
và điều đó sẽ chẳng là vấn đề
Nếu như Martha Stewart là mẹ tôi
và Aaron Carter là em trai
Bởi vì tôi vẫn sẽ hư thôi

Tôi là một sản phẩm của quốc gia
Là thế hệ sau cùng

Na na na
Họ sẽ không ngừng la hét
Và tôi không nghĩ là họ hiểu đâu
và tôi đi
cứ thế thôi

[Chorus]

Thông tin chuyển tải xong
Đến thông suốt trong đầu
Tôi không thể kiểm soát được
ở đằng sau đầu mình
Có phải đôi mắt mà tôi thấy
rồi sẽ là
một phần của tôi

và tôi đi ohhhhhhhhh
Bà ấy la mắng tôi
Nhưng tôi không muốn hiểu

[Chorus]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé