Judgement Day

Soft Rock
MrWind
1079
Judgement Day

Lời bài hát

We died in pain we are the saints
and we've come down to Earth
We are taking over now
We'll be ruling the world

The rich and poor in peace and war
no matter good or bad
You should all be shaking now
There is no running away
this is the Judgement day

You have had a million years
You have made a billion tears
Heaven will make it tough
Heaven's had enough

Chorus:
Oh no dear Lord
please let us live just a little bit longer
Oh no dear Lord
just give us one more day

We died in pain we are the saints
now we'll make it rain
We'll make the seccond flood
There is no sailing away
this is the Judgement day

You have had a million years
You have made a billion tears
Heaven will make it tough
Heaven's had enough

Oh no dear Lord
please let us live just a little bit longer
Oh no dear Lord
just give us one more day


Lời Việt

Chúng ta đã chết trong đau đớn, chúng ta là những vị thánh
Và chúng ta đã ngự xuống trái đất
Chúng ta đang tiếp quản vào lúc này
Chúng ta sẽ cai trị cả thế giới

Người giàu và nghèo trong hòa bình và chiến tranh
Tốt hay xấy không quan trọng gì
Ngươi hãy run sợ đi
Không có sự bỏ chạy nào cả
Đây là ngày Phán Quyết

Ngươi đã có một triệu năm
Ngươi đã tuôn đổ hàng tỉ giọt nước mắt
Chúa sẽ xử lý không nhượng bộ
Chúa đã có đủ

Ôi không thưa Đấng Tối Cao
Làm ơn cho chúng con sống thêm chỉ chút nữa thôi
Ôi không thưa Đấng Tối Cao
Cho chúng con thêm một ngày nữa thôi

Chúng ta đã chết trong đau đớn, chúng ta là những vị thánh
Giờ đây, chúng ta sẽ làm cho trời mưa
Chúng ta sẽ làm thêm một cơn hồng thuỷ
Không có sự căng buồm ra đi nào cả
Đây là ngày Phán Quyết

Ngươi đã có một triệu năm
Ngươi đã tuôn cả hàng tỉ giọt nước mắt
Chúa sẽ xử lý cách công bằng
Chúa đã có đủ

Ôi không thưa Đấng Tối Cao
Làm ơn cho chúng con sống thêm chỉ một chút thôi
Ôi không thưa Đấng Tối Cao
Cho chúng con thêm một ngày nữa thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...