Just A Little Bit Of Your Heart

Ballad
Linh Nguyễn
1800
Just A Little Bit Of Your Heart

Lời bài hát

I don't ever ask you
Where you've been
And I don't feel the need to
Know who you're with

I can't even think straight
But I can tell
That you were just with her
And I'll still be a fool
I'm a fool for you

Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit is all I'm asking for

I don't ever tell you
How I really feel
Cause I can't find the words to
Say what I mean

And nothing's ever easy
That's what they say
I know I'm not your only
But I'll still be a fool
Cause I'm a fool for you

Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit is all I'm asking for

(Just a little bit)
(Mmm, yeah yeah yeah yeah)

I know I'm not your only
But at least I'm one
I heard a little love
Is better than none

(Oh, babe)

Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit is all I'm asking for

Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart
Just a little bit of your heart is all I want
Just a little bit of your heart (just a little bit)
Just a little bit of your heart
Just a little bit is all I'm asking for

Lời Việt

Em chưa bao giờ hỏi anh rằng
"Anh đã ở đâu?"
Bởi vì em nghĩ rằng mình không cần phải
Biết về người mà anh đến gặp

Em thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ
Em có thể nói ra rằng
Anh đã ở với cô ấy
Và em sẽ vẫn chỉ là một con ngốc
Một con ngốc vì anh

Chỉ cần một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần là một phần nhỏ trong con tim anh thôi
Chỉ một chút tình cảm của anh thôi là tất cả những gì em muốn
Chỉ là một phần nhỏ trong tim anh thôi
Một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần một chút như thế thôi là tất cả những gì em yêu cầu 

Em chưa bao giờ nói cho anh biết
Em cảm thấy như thế nào
Có lẽ bởi vì em không thể tìm được từ ngữ nào
Để nói được ra hết nỗi niềm của mình

Và không có chuyện gì là dễ dàng cả
Đó là những gì họ nói
Em biết mình không phải là người anh yêu
Nhưng thế mà em vẫn yêu anh
Có lẽ em đã là một con ngốc vì anh

Chỉ cần một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần là một phần nhỏ trong con tim anh thôi
Chỉ một chút tình cảm của anh thôi là tất cả những gì em muốn
Chỉ là một phần nhỏ trong tim anh thôi
Một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần một chút như thế thôi là tất cả những gì em yêu cầu 

(Chỉ một chút ít thôi)
(Mmm, yeah yeah yeah yeah)

Em biết mình không phải là người anh yêu
Nhưng ít nhất em cũng có được một phần nhỏ con tim anh
Em có một chút tình yêu của anh
Có lẽ thà như thế còn hơn không

(Oh, anh à)

Chỉ cần một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần là một phần nhỏ trong con tim anh thôi
Chỉ một chút tình cảm của anh thôi là tất cả những gì em muốn
Chỉ là một phần nhỏ trong tim anh thôi
Một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần một chút như thế thôi là tất cả những gì em yêu cầu 

Chỉ cần một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần là một phần nhỏ trong con tim anh thôi
Chỉ một chút tình cảm của anh thôi là tất cả những gì em muốn
Chỉ là một phần nhỏ trong tim anh thôi (chỉ một phần thôi)
Một chút tình cảm của anh thôi
Chỉ cần một chút như thế thôi là tất cả những gì em yêu cầu 


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé