Just One Kiss

Unknow Category
MrWind
496
Just One Kiss

Lời bài hát

Just one... Just one [x2]

Don't turn away, don't close the door
I couldn't take it
We've got find out for sure
Before there's no turning back
If this is a start of the end of the road
I've got ask before you go

[Chorus]
If I could have just one kiss
If that's all it is, I know that is over
If I could have just one kiss
If there's something more
We could start over

If I could have just one (just one) kiss
Just one
If I could have just one (just one) kiss
Just one

I've been a fool just standing by
Watching it coming to this
But now I'm here
Stand and fight
For all the promisses
If this is a start of the end of the road
I wouldn't back, I'd let you go

[Chorus]
If I could have just one kiss
If that's all it is, I know that is over
If I could have just one kiss
If there's something more
We could start over

If I could have just one (just one) kiss
Just one
If I could have just one (just one) kiss
Just one

We told that we'd find a way forward
We just need to find what we miss
So what if we look like we're crazy
For hangin' it all on this

Don't turn away, don't close the door

[Chorus]
If I could have just one kiss
If that's all it is, I know that is over
If I could have just one kiss
If there's something more
We could start over

If could have just one (just one) kiss
Just one
If I could have just one (just one) kiss
Just one

Lời Việt

Chỉ một mà thôi [x2]

Đừng quay lưng đi, đừng khép lại cánh cửa
Anh không thể níu lại
Ta phải để mọi chuyện rõ ràng
Trước khi không thể quay lại
Nếu đây là khởi đầu cho đoạn cuối con đường
Anh sẽ hỏi em trước khi em đi

[Chorus]
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu đó là tất cả, anh biết mọi chuyện đã hết
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu vẫn còn vài thứ nữa
Thì ta có thể bắt đầu lại

Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi

Anh là tên ngốc khi chỉ đứng đó
Mà nhìn mọi việc xảy đến
Nhừng giờ anh ở đây
Đứng dậy và đấu tranh
Cho những lời hẹn ước
Nếu đây là khởi đầu cho đoạn cuối con đường
Anh sẽ không quay đầu, sẽ để em tiếp bước

[Chorus]
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu đó là tất cả, anh biết mọi chuyện đã hết
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu vẫn còn vài thứ nữa
Thì ta có thể bắt đầu lại

Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi

Từng nói rằng ta đã tìm ra con đường phía trước
Chỉ cần tìm lại những gì đã đánh mất
Để giữ chặt lấy nó
Dù trông như là điên dại thì đã sao

[Chorus]
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu đó là tất cả, anh biết mọi chuyện đã hết
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn thôi
Nếu vẫn còn vài thứ nữa
Thì ta có thể bắt đầu lại

Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi
Nếu anh chỉ có thể nhận được một nụ hôn
Chỉ một thôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...